Inför starten

Samlad information till er som ska börja förskoleklass

Övergång

Plats i förskola  avslutas automatiskt den 31 juli och övergår till en plats i fritidshem om ingen uppsägningsblankett inkommit.

Själva "flytten" för barnen mellan verksamheterna sker vecka 33. Detta innebär att de barn med behov av barnomsorg gå hela dagar på fritidshem istället för förskola innan själva skolan börjar. Fritidshemmets lokaler är integrerat med förskoleklassens. 

 

Allmän information

Förskoleklass pågår måndag – fredag med start kl. 08.00 och slut kl. 13.00.

Varje morgon börjar vi med ett gemensamt möte där vi bland annat går igenom hur dagen kommer att se ut. Dagen i förskoleklass varvas med lek och ”jobb”, utifrån barnens intresse och förmåga. Vi äter lunch kl. 10.30 i skolans matsal. Dagen avslutas med en samling. Läs mer om hur en dag i förskoleklass kan se ut här

Det är viktigt att ni anmäler om barnet är sjukt eller frånvarande, antingen via Schoolsoft (som ni kommer att få inloggningsuppgifter till framöver) alt. via telefon. Respektive skolas telefonnummer till sjukanmälan finns ni på er skolas sida under Våra skolor.

Vi följer grundskolans läsårsplan.

 

Första dagen

Att ha med sig en vuxen första dagen kan kännas viktigt för många, medan andra vill klara sig själv. Det avgör ni själva. Vi vill ge er en trygg och säker miljö i skolan och det är därför viktigt att ni lämnar oss komplettande uppgifter såsom telnr, allergier eller annan viktig information om ert barn

Barnet får gärna ha med sig:

  • Frukt om behov finns
  • Inneskor
  • Mugg (gärna av plast) märkt med barnets namn
  • Extra kläder samt utekläder för alla väder

 

Skolplikt

Riksdagen beslutade att förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. Beslutet innebär att det är 10-årig skolplikt från 6-års ålder samt att elevers rätt till utbildning i förskoleklass stärks så att förskoleklassen kan behålla sin viktiga roll som bro mellan förskola och grundskola. Förskoleklassen kvarstår som en egen skolform och oförändrat syfte, uppdrag och innehåll.

Ni kan läsa mer om beslutet på skolverkets hemsida.

Att förskoleklassen är obligatorisk innebär att eleverna får närvaroplikt på samma sätt som elever i grundskolan. För er som föräldrar medför det t.ex. att ni vid ledighet från skoldagar måste ansöka om detta. Mer om hur detta går till finner ni under avsnittet Ledighet


Publicerad: 2018-03-05 10:11. Ändrad: 2021-01-08 08:59.