Förskoleklass

Från och med det år ditt barn fyller sex år ska hon eller han erbjudas plats i förskoleklass.

Förskoleklassen är obligatorisk och en del av grundskolan. Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Enligt skollagen ska den omfatta minst tre timmar per dag. I Jokkmokk har vi förskoleklass fem timmar per dag. Förskoleklass är avgiftsfri  och barnen äter lunch utan kostnad.

Förskoleklassen får sin identitet genom kombinationen av förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.

Verksamhet följer grundskolans läsårsplan och pågår måndag–fredag mellan kl. 08.00–13.00, läs gärna mer om förskoleklass och ta del av praktisk information under avsnittet Inför starten och  En dag i förskoleklass

Om ditt barn behöver omsorg efter skoldagen kan han/hon skrivas in vid skolbarnomsorg (fritids). Fritidshemmens lokaler är ofta integrerade med förskoleklassen. Förskollärare samverkar med fritidspedagoger och lärare i grundskolan omkring barnens omsorg och utveckling. Tiden i fritidshemsverksamheten är avgiftsbelagd. Läs mer och ansök under Fritidshem.

I Jokkmokks kommun finns förskoleklass vid följande skolor: Västra skolan, Porjus skola, Vuollerim skola och Sameskolan


Publicerad: 2017-03-28 08:28. Ändrad: 2021-02-08 09:35.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till respektive skola där förskoleklass bedrivs:

Västra skolan

Grundskola åk F-3

Adress: Åsgatan 4
Postadress: 962 32 JOKKMOKK
Telefon: 0971-172 53
Växel: 0971-170 00

Porjus skola

Grundskola åk F-5

Adress: Vintervägen 2
Postadress: 982 60 PORJUS
Telefon: 0971-173 47 - även sjukanmälan
Växel: 0971-170 00

Vuollerim skola

Grundskola åk F-5

Adress: Bodenvägen 37
Postadress: 960 30 VUOLLERIM
Telefon: 0971-173 52 - även sjukanmälan
Växel: 0971-170 00

Sameskolan

Grundskola åk F-6

Adress: Köpmangatan 4
Postadress: 962 32 JOKKMOKK
Telefon: 0971-104 06