Försäkringar

I Jokkmokks kommun är alla barn och elever olycksfallsförsäkrade, dygnet runt och oavsett hemkommun. Har du funderingar kring detta kan du läsa mer här.

Kommunolycksfallsförsäkring 2017

Kommunens olycksfallsförsäkringen gäller vid olycksfallsskada som orsakar kroppsskada genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Den ersätter läke-, tandskade-, rese- och merkostnader, tekniska hjälpmedel samt invaliditets- och dödsfallsersättning.


Försäkringen gäller dygnet runt och hela året för samtliga barn och elever, oavsett hemkommun. Den gäller både elever och barn i kommunal och annan regi, och omfattar barn i förskola, förskoleklass, grundskola samt ensamkommande flyktingbarn.

Gäller under verksamhetstid för Arbetsmarknadsfunktionen, yrkesutbildning samt LSS daglig verksamhet för vuxna.

Anmälan till Svedea:

Blankett för skadeanmälan finns i högermenyn.
Anmäl skadan via Internet: www.svedea.se
Klicka på ”företagsförsäkring” och vidare på fliken ”vid skada” välj blanketten ”olycksfall”.Glöm inte att ange försäkringsnummer på anmälan (423616).
Då du fyllt i blanketten går det bra att maila till foretagsskador@svedea.se alternativt posta den till:

Svedea AB
Kommunolycksfall
Box 3489
103 69 Stockholm

Du kan även anmäla skadan via telefon till Svedea på telefon: 0771 – 160 199.
Detta nummer fungerar även som journummer dygnet runt vid akuta skador.

* Tänk på att alltid uppsöka läkare anslutna till försäkringskassan och spara alla utlägg/kvitton i original för eventuell ersättning från försäkringsbolaget.


Publicerad: 2014-07-01 17:58. Ändrad: 2014-07-01 17:58.