Vattenfalls "Polstjärnan" i Jokkmokk bidrar till ett campus för kompetens inom energifrågor

Tack vare ett långsiktigt samarbete mellan Vattenfall och Jokkmokks kommun startar nu ett omfattande och viktigt prestigeprojekt. Etableringen av ett nytt campus i Jokkmokk väntas få positiva effekter, både för kommunens utbildningsutbud och för den framtida kompetensförsörjningen inom energibranschen.

Taggar: #Kommun

Valet av plats är gjort med visionen att vattenfalls nya kontor och driftcentral "Polstjärnan" ska bli ett nav för utbildning och kunskap inom energiproduktion och energidistribution. Området, som är strategiskt placerat längs Storgatan i Jokkmokk, har föreslagits för att främja samarbete mellan utbildningarna inom Lapplands Lärcentra, Lapplands Gymnasium och Vattenfalls verksamheter. Vattenfalls närvaro i området stärker utbildningarnas attraktivitet samtidigt som utbildningarna väntas kunna bidra till energisektorns långsiktiga kompetensförsörjning. Parallellt med etableringen av det nya kontoret så sker en rad positiva kringeffekter till det som benämns campus. Ett exempel är ett nytt övningsområde med inriktning mot elnät, något som även gynnar utbildningarna. Området kommer att vara till stor nytta inom utbildningarna då studenterna får tillgång till värdefull hands-on erfarenhet som kompletterar det teoretiska lärandet.

Samarbetet mellan parterna innefattar även en mer kostnadseffektiv fastighetsutveckling för fastigheter kopplade till skolan. Kommunens fastighetsbestånd kommer anpassas efter vad utbildningarna behöver, samtidigt som Vattenfalls nya kontorsbyggnad kommer utformas för att möta dagens och framtidens behov.

Bestämmelserna om områdets gestaltning i den nya detaljplanen siktar på att skapa samhörighet med den omgivande bebyggelsen. Målet är en god helhetsverkan och en medveten utformning av ny bebyggelse, särskilt med hänsyn till planområdets centrala placering i Jokkmokks tätort.

Med nyligen undertecknat köpekontrakt för projektets markområde tas nu de första stegen mot att förverkliga projektet, som planeras att vara klart år 2026. Arbetet med att anpassa utbildningslokalerna inleds under maj 2024, med målsättningen att ha dem färdigställda till skolstarten samma år.

Kommunalråd Roland Boman och kommunchef Lars Eriksson undertecknar köpeavtalet för Jokkmokks kommuns del


Publicerad: 2024-03-20 08:37. Ändrad: 2024-06-10 22:25.


Kommun & Samhälle31 maj 2024

Möjlig nyetablering av vätgasproduktion

Vattenfall har nu lämnat in en ansökan om planbesked för storskalig vätgasproduktion i Jokkmokks kommun. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningar för verksamheter inom produktion och lagring av vätgas.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i den västligaste delen av Norrbottens län, inklusive i fjälltrakterna i Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle29 maj 2024

Digitaliseringsgruppen i Jokkmokk

Digitala verktyg, skärmtid i undervisningen och introduktionen av AI - detta är några av de frågor som digitaliseringsgruppen i Jokkmokks kommun har på agendan. Tillsammans med personal inom barn och utbildning verkar de för att digitaliseringen sker på rätt sätt, och att den ska vara till nytta för barn och unga i skolan.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle16 maj 2024

Norrbottens 14 kommuner tog hem Vitalis stipendium 2024

Norrbottens 14 kommuner har tilldelats Vitalis stipendium 2024 för innovationsarbetet med ett gemensamt verksamhetssystem (Eko-system) för socialtjänsten. Priset delas ut varje år till innovationer inom vård, omsorg eller hälso- och sjukvård. Av 35 ansökningar togs tre finalister fram.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter