Inventeringen klar, vad händer nu?

Det finns i dag inget beslut om att stänga skolor, fritidshem eller förskolor. Det sker dock en förhandsplanering och Jokkmokks kommun har inventerar behovet av barnomsorg för vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet.

Taggar: #Nyhet, #Kommun

Jokkmokks kommun följer rekommendationer från ansvariga myndigheter. Det finns i dag inget beslut om att stänga skolor, fritidshem eller förskolor.

O-m
detta skulle bli blir fallet ska vårdnadshavare som arbetar i samhällsviktig verksamhet erbjudas förskola/fritids. Omsorg kan också erbjudas barn i behov av särskilt stöd. Kommunen har inventerat behovet via en e-tjänst mellan den 14 och 22 april. Inventeringen gällde barn mellan 1 och 13 år, även de som i dag inte har plats på förskola/fritidshem. 

E-tjänsten är nu stängd. Om du missat att anmäla - kontakta din rektor som kan ta upp en anmälan manuellt.

Blanketten för intyg från din arbetsgivare går däremot fortfarande att öppna, skriva ut och fylla i. Observera att detta är en förberedelse OM kommunen skulle begära in detta intyg. Använd länk nedan för blankett. 

Hur ansöker jag om barnomsorg vid stängning av skola, förskola och/eller fritidshem?  

För att ha rätt till förskola eller fritidshem under kris behöver båda vårdnadshavarna vara sysselsatta i samhällsviktiga verksamheter. För att du som vårdnadshavare ska erbjudas barnomsorg krävs att din arbetsgivare eller uppdragsgivare intygar att din arbetsinsats är nödvändig för att den samhällsviktiga verksamheten ska fungera. 

1. Prata med din arbetsgivare eller uppdragsgivare som ska göra en bedömning om du deltar i samhällsviktig verksamhet och behövs i verksamheten. 

2. Förbered dig med ett intyg från din arbetsgivare om att du tillhör en samhällsviktig verksamhet. Blankett för intyg finns här.

Jokkmokks kommun kommer att, om det blir aktuellt, begära att båda vårdnadshavarna ska styrka behov av barnomsorg genom intyg att de behövs i samhällsviktig verksamhet. Se till att spara familjens intyg så att ni kan skicka in dessa om beslut om stängning fattas och om kommunen begär in intyg. 

Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er deltar i samhällsviktig verksamhet ska, som utgångspunkt, den andre ta hand om barnet. 

3. Omsorg kan också komma i fråga för barn i behov av särskilt stöd, eller annan utsatthet. 

Frågor: Kontakta Thereze Gustafsson, kvalitetsutvecklare, barn- och utbildningsavdelningen: 0971- 172 28.

Vad är samhällsviktig verksamhet?   

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
har tagit fram en föreskrift och allmänna råd som beskriver
vilka sektorer och yrken som utgör samhällsviktig verksamhet. 
  

Stängning av obligatorisk skola (åk F-9) innebär att skolan är stängd eller delvis stängd för alla elever. Undervisning kan då istället bedrivas på olika sätt: 

  • distansundervisning (elev och lärare åtskilda i tid och rum - eleven får hemuppgifter digitalt eller på papper/böcker/praktiskt som redovisas vid en viss tid) eller
  • fjärrundervisning (elev och lärare åtskilda i rum, men inte i tid – livesända lektioner.
  • Delvis stängd skola kan innebära att enstaka elever/elevgrupper kan erbjudas undervisning del av dag och/eller i vissa ämnen. 

Stängning av skola kan också innebära att ingen undervisning alls bedrivs under en tid, beroende på omständigheterna.     

Elever som åker buss och taxi ska följa folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur man skyddar sig själv och andra från smittspridning. Man ska stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, undvika att röra vid ögon, näsa och mun samt alltid tvätta händerna efter resa. 

Kollektivtrafik omfattas inte av förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Folkhälsomyndigheten har bedömt att det för närvarande fortfarande är viktigt att kollektivtrafiken fungerar och att friska elever kan åka till skolan. 

Besök webbsidorna från de företag som sköter buss och taxi för att se om de har särskilda rutiner för att minska smittspridningen. 
Anpassningar har gjorts för skolskjutsar i Jokkmokks kommun, bland annat avspärrade zoner i bussen och in- och utgång genom bakre ingång. 

LÄS MER PÅ SKOLVERKETS HEMSIDA
Frågor och svar om Corona och skolan
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN om skolan


Publicerad: 2020-04-15 11:47. Ändrad: 2020-04-27 15:27.


Kommun & Samhälle25 juni 2024

Tyck till om Jokkmokk

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan, som ska ange en långsiktig riktning för hur Jokkmokk kommun ska utvecklas som samhälle och plats.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Möjlig nyetablering av vätgasproduktion

Vattenfall har nu lämnat in en ansökan om planbesked för storskalig vätgasproduktion i Jokkmokks kommun. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningar för verksamheter inom produktion och lagring av vätgas.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i den västligaste delen av Norrbottens län, inklusive i fjälltrakterna i Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle29 maj 2024

Digitaliseringsgruppen i Jokkmokk

Digitala verktyg, skärmtid i undervisningen och introduktionen av AI - detta är några av de frågor som digitaliseringsgruppen i Jokkmokks kommun har på agendan. Tillsammans med personal inom barn och utbildning verkar de för att digitaliseringen sker på rätt sätt, och att den ska vara till nytta för barn och unga i skolan.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter