Medborgarundersökning

Vad är du som invånare i Jokkmokks kommun nöjd med och vad kan förbättras?

Taggar: #Kommun

Vartannat år deltar Jokkmokks kommun i SCB:s årliga medborgarundersökning. I årets omgång deltar 162 kommuner. Totalt får 211 977 personer runt om i Sverige en enkät i brevlådan. I Jokkmokk kommer 1000 slumpvis utvalda personer få brevet och därmed möjlighet att tycka till.

För att vår kommun ska fortsätta vara en bra plats att bo och leva på oavsett ålder och vart i kommunen man är bosatt, så är det viktigt att ta del av vad invånarna tycker, menar Roland Boman, kommunstyrelsens ordförande. Ett sätt är att ta del av vad som framkommer i medborgarundersökningen, som precis i dagarna har skickats ut till 1000 personer i vår kommun. Invånarnas svar är viktig ur många perspektiv. En del av statistiken används för att följa upp mål som är satta i kommunens strategidokument, men kan även nyttjas av politiker och tjänstemän inför förslag till insatser, underlag och utredningar.

I enkäten finns möjlighet att tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Men även hur den kommunala servicen upplevs inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

För att få bra kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. Du kan välja att besvara undersökningen antigen på pappersenkät eller via webben. Resultaten av höstens undersökning kommer skickas ut till de deltagande kommunerna i årsskiftet. Tidigare års medborgarundersökningar, finns presenterat på Jokkmokks kommuns hemsida.

Om det finns några frågor om undersökningen kontakta:
Marietta Norlén 0971-171 15
marietta.norlen@jokkmokk.se


Publicerad: 2023-09-04 08:39. Ändrad: 2023-09-04 09:05.


Kommun & Samhälle14 februari 2024

SCB:s medborgarundersökning 2023

Nu går det att ta del av SCB:s medborgarundersökning som genomfördes i slutet på 2023, på uppdrag av Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle28 december 2023

Lars Eriksson blir ny kommunchef

Jokkmokks kommun har beslutat om anställning av ny kommunchef. Det är Lars Eriksson från Mälardalen som kommer att ta över rollen under början av 2024.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle08 december 2023

Kultur- och fritidsnämnden säger nej

I en stark markering för det öppna och tillgängliga samhället säger Kultur- och Fritidsnämnden i Jokkmokks kommun tydligt NEJ till att kommunanställda bibliotekarier tvingas ange papperslösa.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle01 december 2023

15 minuter för din framtid!

Nu har du möjlighet att bidra till att göra våra kommuner mer framtidssäkra! Vi ber dig om 15 minuter av din tid för att fylla i en enkät. Den är anonym och resultaten används för att utveckla ett verktyg för bättre energiplanering i kommuner.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter