Medborgarundersökning

Vad är du som invånare i Jokkmokks kommun nöjd med och vad kan förbättras?

Taggar: #Kommun

Vartannat år deltar Jokkmokks kommun i SCB:s årliga medborgarundersökning. I årets omgång deltar 162 kommuner. Totalt får 211 977 personer runt om i Sverige en enkät i brevlådan. I Jokkmokk kommer 1000 slumpvis utvalda personer få brevet och därmed möjlighet att tycka till.

För att vår kommun ska fortsätta vara en bra plats att bo och leva på oavsett ålder och vart i kommunen man är bosatt, så är det viktigt att ta del av vad invånarna tycker, menar Roland Boman, kommunstyrelsens ordförande. Ett sätt är att ta del av vad som framkommer i medborgarundersökningen, som precis i dagarna har skickats ut till 1000 personer i vår kommun. Invånarnas svar är viktig ur många perspektiv. En del av statistiken används för att följa upp mål som är satta i kommunens strategidokument, men kan även nyttjas av politiker och tjänstemän inför förslag till insatser, underlag och utredningar.

I enkäten finns möjlighet att tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Men även hur den kommunala servicen upplevs inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

För att få bra kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. Du kan välja att besvara undersökningen antigen på pappersenkät eller via webben. Resultaten av höstens undersökning kommer skickas ut till de deltagande kommunerna i årsskiftet. Tidigare års medborgarundersökningar, finns presenterat på Jokkmokks kommuns hemsida.

Om det finns några frågor om undersökningen kontakta:
Marietta Norlén 0971-171 15
marietta.norlen@jokkmokk.se


Publicerad: 2023-09-04 08:39. Ändrad: 2023-09-04 09:05.


Kommun & Samhälle25 september 2023

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september - 1 oktober).

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle14 september 2023

Projektstart - Move on up

Move on up - är ett nytt samverkansprojekt som har startat mellan Jokkmokk, Gällivare, Kiruna och Överkalix kommun. Projektet är under tre år och har fokus på mottagarkapacitet.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle11 september 2023

Var med och påverka Vision 2040

Under hösten pågår ett viktigt arbete med att ta fram vision 2040. Kort sagt handlar det om att tillsammans berätta, tycka, tänka och drömma om vart vår kommun befinner sig år 2040, kopplat till samhällsutvecklingen i stort.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle22 augusti 2023

Skolstart 2023

Nu är det dags för skolstart och vi hälsar alla elever i Jokkmokks kommun välkomna till ett nytt läsår enligt följande:

Taggar: #Kommun, #Ung, #Utbildning, #Barn
Visa fler nyheter