Medborgarundersökning

Vad är du som invånare i Jokkmokks kommun nöjd med och vad kan förbättras?

Taggar: #Kommun

Vartannat år deltar Jokkmokks kommun i SCB:s årliga medborgarundersökning. I årets omgång deltar 162 kommuner. Totalt får 211 977 personer runt om i Sverige en enkät i brevlådan. I Jokkmokk kommer 1000 slumpvis utvalda personer få brevet och därmed möjlighet att tycka till.

För att vår kommun ska fortsätta vara en bra plats att bo och leva på oavsett ålder och vart i kommunen man är bosatt, så är det viktigt att ta del av vad invånarna tycker, menar Roland Boman, kommunstyrelsens ordförande. Ett sätt är att ta del av vad som framkommer i medborgarundersökningen, som precis i dagarna har skickats ut till 1000 personer i vår kommun. Invånarnas svar är viktig ur många perspektiv. En del av statistiken används för att följa upp mål som är satta i kommunens strategidokument, men kan även nyttjas av politiker och tjänstemän inför förslag till insatser, underlag och utredningar.

I enkäten finns möjlighet att tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet. Men även hur den kommunala servicen upplevs inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

För att få bra kvalitet i undersökningen är det viktigt att så många som möjligt svarar. Du kan välja att besvara undersökningen antigen på pappersenkät eller via webben. Resultaten av höstens undersökning kommer skickas ut till de deltagande kommunerna i årsskiftet. Tidigare års medborgarundersökningar, finns presenterat på Jokkmokks kommuns hemsida.

Om det finns några frågor om undersökningen kontakta:
Marietta Norlén 0971-171 15
marietta.norlen@jokkmokk.se


Publicerad: 2023-09-04 08:39. Ändrad: 2023-09-04 09:05.


Kommun & Samhälle25 juni 2024

Tyck till om Jokkmokk

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan, som ska ange en långsiktig riktning för hur Jokkmokk kommun ska utvecklas som samhälle och plats.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Möjlig nyetablering av vätgasproduktion

Vattenfall har nu lämnat in en ansökan om planbesked för storskalig vätgasproduktion i Jokkmokks kommun. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningar för verksamheter inom produktion och lagring av vätgas.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i den västligaste delen av Norrbottens län, inklusive i fjälltrakterna i Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle29 maj 2024

Digitaliseringsgruppen i Jokkmokk

Digitala verktyg, skärmtid i undervisningen och introduktionen av AI - detta är några av de frågor som digitaliseringsgruppen i Jokkmokks kommun har på agendan. Tillsammans med personal inom barn och utbildning verkar de för att digitaliseringen sker på rätt sätt, och att den ska vara till nytta för barn och unga i skolan.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter