v.19 Lägesuppdatering covid-19

Under vecka 18 konstaterades 2 nya fall av covid-19 i Jokkmokks kommun. I Norrbotten fortsätter smittspridningen att öka.

Taggar: #Nyhet, #Kommun

Följande statistik kommer från Region Norrbottens sammanställning från föregående vecka (vecka 18) och finns att läsa i sin helhet här:

Region Norrbottens covid-19 rapport med statistik från Smittskydd Norrbotten v.18

Antal fall i Jokkmokks kommun

Under vecka 18 rapporterades 2 nya fall av covid-19 i Jokkmokks kommun, en minskning med 12 fall från föregående vecka. Totalt antal fall i kommunen är nu 466.

Antal fall i Norrbottens län

1046 personer bekräftade smittade under vecka 18 i regionen, en ökning med cirka 11% från föregående vecka. 

Smittläget i Sverige

Statistiken vi hänvisar till i detta stycke kommer från Folkhälsomyndigheten. 

Rapporten finns att läsa i sin helhet här:

Veckorapport för läget i Sverige v.17

 Under vecka 17 rapporterades nästan 35 400 bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket är något färre jämfört med vecka 16 då cirka 36 000 fall rapporterades. Drygt 336 000 individer provtogs vecka 17, vilket är det högsta antalet hittills under pandemin. Andelen positiva prover var cirka 11 procent.


Publicerad: 2021-05-12 08:20. Ändrad: 2021-05-12 08:20.


Kommun & Samhälle14 januari 2022

Jokkmokks Marknad blir digital även i år 2022!

Foto: Andreas Viklund

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle07 januari 2022

Vi vill påminna om de restriktioner som gäller.

Covid-19 läget i länet har förvärrats och kommer troligen att förvärras ytterligare innan vi ser en tillbakagång, 7 kommuner lyser röda i veckorapporten V:52.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle28 december 2021

Lägesuppdatering v.51

2 nya fall i Jokkmokk förra veckan, så tänk på att det är inte över!

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle22 december 2021

Ny LIS-plan har vunnit laga kraft

Ny LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) är antagen av kommunfullmäktige. LIS-planen är ett tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen och har som syfte att ta fram områden där det är lämpligt med ny eller kompletterande bebyggelse i strandnära lägen. Beslutet vann laga kraft 2021-12-01

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Visa fler nyheter