Stor risk för bränder och höga flöden

Risken för gräsbränder är mycket stor och samtidigt utfärdas en klass 1-varning för höga flöden i Norrbottens inland.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Risken för gräsbränder är mycket stor i länet förutom i fjällen. Gräsbränder har också orsakat ett flertal bränder i byggnader den senaste tiden. För tillfället råder inte eldningsförbud, men räddningstjänsten uppmanar allmänheten att undvika all eldning i skog och mark.

Räddningstjänstens tips och råd om du tänker elda eller grilla utomhus:

- Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och starta en brand.
- Välj en fast grillplats eller en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs.
- Använd helst grillkol/briketter eller gasdriven grill. Om du väljer att elda med ved, använd ved från lövträd. Ved från barrträd kan sprätta ut glöd.
- Ha tillgång till vatten eller annan släckutrustning när du eldar.
- Lämna inte elden utan uppsikt och släck ordentligt innan du lämnar platsen.   - Peta isär glöden och vattna ordentligt.
- Släng aldrig fimpar i skog och mark. Glöden kan starta en brand.
- Se till att ha gnistskydd på skorstenar i badtunnor och liknande.
- Var extra försiktig vid skogsarbeten, skjutning på skjutbana, vid utomhusarbeten med vinkelslip, röjsåg eller liknande som medför risk för gnistbildning.
- Om en brand uppstår eller sprider sig, ring 112. Försök förklara var du befinner dig och stanna kvar på en säker plats tills räddningstjänsten kommer.

Varning för höga flöden
Den kraftiga snösmältning som väntas öka med det varma vädret den närmaste tiden gör att en klass 1-varning utfärdats för, främst, länets  inlandskommuner. Varningen gäller främst mindre vattendrag vilka kan ge upphov till översvämningar. Varningen väntas ligga kvar under hela veckan (22) och kan komma att utökas.

Publicerad: 2020-05-29 15:34. Ändrad: 2020-05-29 15:34.


Kommun & Samhälle26 juni 2020

Varning: Stor risk för skogsbränder

Det är mycket torrt i markerna just nu. Myndigheterna avråder därför bestämt allmänheten att elda.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle25 juni 2020

Kommunen informerar om kommunikation kring Covid-19

Jokkmokks kommun har fortsatt, torsdagen den 2 juli, ingen konstaterat smittad av Covid-19 inom socialtjänstens verksamheter. Socialtjänstens verksamheter omfattar äldreboenden, hemtjänst, LSS-boenden, personlig assistans och dagcenter.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle23 juni 2020

Socialtjänsten vädjar till anhöriga och allmänhet

Det förvärrade läget i Gällivare och ett märkbart ökat tryck inom socialtjänstens verksamheter gör att riktlinjerna nu skärps kring besök. Socialchef Maria Larsson vädjar till anhöriga och allmänhet och avråder, bland annat, från att ta hem närstående från vård- och omsorgsboenden.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle22 juni 2020

Varning: Stor brandfara i hela länet

Risken för skogsbränder är stor i Norrbottens kust- och inland. Räddnings­tjänsterna i länet uppmanar allmänheten att undvika all eldning i skog och mark.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Visa fler nyheter