Skoterförbud Njunjes, Ulltevis, Vaisa

Nu införs skoterförbud även inom områdena Aktse/Njunjes, Ulltevis och Vaisa.

Taggar: #Nyhet, #Kommun

Kommunstyrelsen i Jokkmokks kommun har 2020-04-20, efter
ansökan från Sirges sameby, med stöd av 3 § terrängkörningslagen
och 15 § terrängkörningsförordningen, beslutat om förbud att
färdas med snöskoter eller andra terrängskotrar skall gälla inom
nedanstående område inom Jokkmokks kommun.

Tillfälligt skoterförbud beviljas under perioden med anledning
av att renarna behöver betesro inför och under kalvning. Den som
skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig
inom förbudsområdet kan dömas till böter.

Samråd i ärendet har skett med Länsstyrelsen Norrbotten enligt
15 § Terrängkörningsförordningen. Från och med 2020-05-04 till och med barmarkens period. Förbudet gäller inom nedanstående områden:
- Aktse/Njunjes, Norr: Från nationalparksgränsen vid trädgränsen
på södra sidan Sijddojavrre, därefter trädgränsen söderut tills
den möter nationalparksgränsen i söder vid trädgränsen ovanför
Aktse.
- Ulltevis, Norr: från var trädgränsen möter nationalparksgränsen
ovanför Saltoluokta, därefter trädgränsen österut till Lulemus
Ahpagis vidare söderut till Dievnne, västerut förbi Unna Dievnne
förbi Guorbak efter trädgränsen till kungsleden.
- Vaisa, Norr: från Norska gränsen, efter kommungränsen österut
till Akkajaure, därefter sjöstranden till var nationalparksgränsen
möter Vuojatätno.
Kunggörelsebeslut i sin helhet
Karta Vaisa för utskrift
Karta Ulltevis
Karta Aktse/Njunjes


Publicerad: 2020-04-22 16:47. Ändrad: 2020-04-22 17:11.


Kommun & Samhälle26 juni 2020

Varning: Stor risk för skogsbränder

Det är mycket torrt i markerna just nu. Myndigheterna avråder därför bestämt allmänheten att elda.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle25 juni 2020

Kommunen informerar om kommunikation kring Covid-19

Jokkmokks kommun har fortsatt, torsdagen den 2 juli, ingen konstaterat smittad av Covid-19 inom socialtjänstens verksamheter. Socialtjänstens verksamheter omfattar äldreboenden, hemtjänst, LSS-boenden, personlig assistans och dagcenter.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle23 juni 2020

Socialtjänsten vädjar till anhöriga och allmänhet

Det förvärrade läget i Gällivare och ett märkbart ökat tryck inom socialtjänstens verksamheter gör att riktlinjerna nu skärps kring besök. Socialchef Maria Larsson vädjar till anhöriga och allmänhet och avråder, bland annat, från att ta hem närstående från vård- och omsorgsboenden.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle22 juni 2020

Varning: Stor brandfara i hela länet

Risken för skogsbränder är stor i Norrbottens kust- och inland. Räddnings­tjänsterna i länet uppmanar allmänheten att undvika all eldning i skog och mark.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Visa fler nyheter