Skoterförbud inom Kablaområdet

Beslut om tillfälligt skoterförbud inom Kablaområdet, Jokkmokks kommun,våren 2020 har fattats av kommunstyrelsen..

Taggar: #Nyhet, #Kommun

Kommunstyrelsen i Jokkmokks kommun har 2020-04-08, efter ansökan från Jåhkågaska tjiellde, med stöd av 3 § terrängkörningslagen och 15 § terrängkörningsförordningen, beslutat om förbud att färdas med snöskoter eller andra terrängskotrar skall gälla inom nedanstående område inom Jokkmokks kommun.

Tillfälligt skoterförbud beviljas under perioden med anledning av att renarna behöver betesro inför och under kalvning. Den som skrämmer eller på annat sätt ofredar renar som uppehåller sig inom förbudsområdet kan dömas till böter.

Samråd i ärendet har skett med Länsstyrelsen Norrbotten enligt 15 § Terrängkörningsförordningen.

Från och med 2020-05-04 till och med barmark gäller förbudet inom nedanstående område.
- Kablaområdet

Inom förbudsområdet undantas sådan yrkestrafik som anges i1 § terrängkörningsförordningen. Detta beslut kan överklagas hos Miljödepartementet.

Jokkmokks kommun vill tydliggöra att medvetet störa, skrämma eller på annat sätt ofreda renar kan vara straffbart oavsett förbudsområde eller ej.
JOKKMOKKS KOMMUN
Kartor över förbudsområdet finns här men även hos Jokkmokks kommun Info-center och polisen i Jokkmokk.

Belutet i sin helhet
Karta att skriva ut


Publicerad: 2020-04-20 17:44. Ändrad: 2020-04-20 17:44.


Kommun & Samhälle26 juni 2020

Varning: Stor risk för skogsbränder

Det är mycket torrt i markerna just nu. Myndigheterna avråder därför bestämt allmänheten att elda.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle25 juni 2020

Kommunen informerar om kommunikation kring Covid-19

Jokkmokks kommun har fortsatt, torsdagen den 2 juli, ingen konstaterat smittad av Covid-19 inom socialtjänstens verksamheter. Socialtjänstens verksamheter omfattar äldreboenden, hemtjänst, LSS-boenden, personlig assistans och dagcenter.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle23 juni 2020

Socialtjänsten vädjar till anhöriga och allmänhet

Det förvärrade läget i Gällivare och ett märkbart ökat tryck inom socialtjänstens verksamheter gör att riktlinjerna nu skärps kring besök. Socialchef Maria Larsson vädjar till anhöriga och allmänhet och avråder, bland annat, från att ta hem närstående från vård- och omsorgsboenden.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle22 juni 2020

Varning: Stor brandfara i hela länet

Risken för skogsbränder är stor i Norrbottens kust- och inland. Räddnings­tjänsterna i länet uppmanar allmänheten att undvika all eldning i skog och mark.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Visa fler nyheter