Samisk litteratur i centrum vid Norrländska litteratursällskapet / Författarcentrum Norrs sommarmöte i Jokkmokk

I månadsskiftet juni-juli får Jokkmokk celebert besök. Författare från Norrländska litteratursällskapet / Författarcentrum Norr förlägger sitt tre dagar långa sommarmöte till Jokkmokk. Förutom att dela ut Norrlands årliga litteraturpris kommer de att backa upp Författarförbundets och den samiska skribent- och författarföreningen Bágo čálliid siebries upprop för att stärka den samiska litteraturen.

Taggar: #Kultur, #Samiskt

David Väyrynen, ordförande för Norrländska litteratursällskapet/Författarcentrum Norr, förklarar varför.

–Vi är en tvådelad organisation som ska hjälpa alla författare. Författarcentrum Norr vänder sig till yrkesverksamma författare medan Norrländska litteratursällskapet riktar sig till litteraturintresserade som själva vill skriva. Vi vet att samiska skribenter inte har lika lätt att nå ut med sina verk som svenskar. Dels är språket en barriär, dels finns inget naturligt centrum för samisk litteratur, säger David Väyrynen.

Hans förhoppning är att de båda organisationerna ska fånga upp skrivarintresserade tidigare och han ser gärna att Jokkmokk kan bli ett nav i den processen.

– Vårt sommarmöte kan inte bygga upp något samiskt litteraturcentrum, men det är en föraning om vad som kan komma, säger David.

Tänk dig att du har en berättelse i huvudet som pockar på. Du vill skriva men är inte säker på hur orden stavas. Inte heller på grammatiken. Alternativet är att skriva på ett annat språk. Eller att låta bli. Så är verkligheten för många samer och andra som talar ett minoritetsspråk. Men det finns ett handfast råd:

Skriv som du tänker. Stava som det låter, säger Nils Henrik Sikku, skribent- och författarföreningen Bágo som representerar hela svenska Sápmi och dess språk som talas och skrivs inom dess olika delar.

 

En rörelse i rätt riktning

Nils Henrik Sikku, initiativtagare till Bágo čálliid siebrie, är nöjd – inte minst över att två av de nominerade till årets litteraturpris i kategorin barn- & ungdomslitteratur, Harriet Nordlund och Ann-Helen Laestadius, har samisk bakgrund.

–Det finns en poäng med att båda har samisk bakgrund och att programmet i övrigt har ett samiskt fokus. Det betyder att samisk litteratur blir normalitet och en del av litteraturen, säger han.

När Bágo bildades för två år var syftet att stärka den samiska litteraturen som länge fört en tynande tillvaro, eller som Nils Henrik Sikku uttrycker det:

–Botten var nådd. 0,2 samiska originalverk i genomsnitt är inte mer än en bok vart femte år. Det finns inte många hyllmeter idag.

Sakta men säkert går det nu åt rätt håll. Kanhända har den samiska författarskolan som Samernas Utbildningscentrum anordnade 2014–15 gjort nytta.

–De tio personer som gick författarskolan kommer att generera noveller, dikter och böcker. Det är en rörelse i rätt riktning, en positiv trend och anda. Nu kommer det fram unga författare som bidrar till att samisk litteratur börjar bli synlig på den nationella arenan. Alla skriver inte på samiska men de skriver bra och håller hög kvalitet, säger Nils Henrik och berättar att det just nu är ett sydsamiskt originalverk på gång, ett par romaner på nordsamiska och diktböcker på lulesamiska.

 

Hoppas på workshopdeltagare från Jokkmokk

Programmet under sommarmötet i Jokkmokk den 29 juni till 1 juli riktar sig till både etablerade författare och skribenter i vardande som vill utveckla sitt skrivande. Anne Wuolab leder workshopenAtt skriva på hjärtats språk,vilket i klartext betyder att skriva på sitt hemspråk, modersmål eller sin dialekt, och Annica Wennström håller workshop om att skriva för barn och unga.

–Alla kan anmäla sig till workshopen, oavsett om man är medlem eller inte. Det gör inget om man inte har skrivit förr, meningen är att man ska skriva och prova sig fram under tiden. Fler borde prova på tycker jag, säger Nils Henrik och uppmanar såväl samiska, svenska som författare med utländsk härkomst och andra intresserade från Jokkmokk att gå in på norrlitt.se och anmäla sig.

 

Innehållsrikt program

Förutom workshop, föreläsning av samiska författare och en exklusiv guidning på Ájtte museum har sommarmötets deltagare ett innehållsrikt program att se fram emot. Författarföreningen Bágo bjuder på en litterär afton med jojkaren Katarina Rimpi och musikern Mandy Senger.

Höjdpunkten är den högtidliga utdelningen av Norrlands litteraturpris 2017 i kategorierna barn- och ungdomslitteratur samt vuxenlitteratur.

–Prisutdelningen på Samernas Utbildningscentrum är öppen för allmänheten. Vi hoppas att många kommer och lyssnar på samtalen med pristagarna och även får upp ögonen för vår litterära tidskrift Provins, säger David Väyrynen.

 

Norrbotten går i bräschen

Region Norrbottens kulturplan har satt den samiska litteraturen på agendan. Nils Henrik Sikku ger en eloge även till Jokkmokks kommun som stött processen. Tack vare det har Bágo kunnat göra en förstudie. I framtidsvisionen finns både en permanent samisk författarskola och ett samiskt författar- och litteraturcentrum. Ett konkret första steg är en litteraturfestival med ambitiöst program i Jokkmokk den 17–18 november 2017, då också ett projekt rullar igång. Tack vare initiativ från Jokkmokks kommun finns lokaler att nyttja för verksamheten.

–Jokkmokks kommun har verkligen varit på tå. Förstudie redovisar hur vi tänker. Hela sektorn behöver en institution men det kräver också att samhället förstår vikten av stabilitet, säger Nils Henrik Sikku.

 

Det här är bara början...

Om Nils Henrik Sikku får önska tycker han att 100 titlar per år vore en fin ribba att nå inom tio år, samt fullt fungerande författarstöd, ett samiskt litteraturcentrum med utbildningar och fungerande förlag. När han ändå är igång önskar han även översättningar av de stora klassikerna till samiska och ett brett utbud av samisk litteratur för barn och vuxna.

För att nå dit finns ännu många trösklar att övervinna.

–Jag vill uppmana alla att ta sig ur garderoben med sitt skrivande. Det finns så många poliser överallt. Bry er inte, skriv så det ryker…

 

BILD: Nils- Henrik Sikku, Bágo čálliid siebrie (Samiska skribent- och författarföreningen) i Samtingets bibliotek och Ájtte - Svenskt fjäll- och samemuseums bibliotek och arkiv som delar lokaler i Jokkmokk. Foto: Carl-Johan Utsi

 

 

FAKTA:

  • Lördag den 1 juli kl. 19.30 sker utdelningen av Norrlands litteraturpris på Samernas utbildningscentrum. Arrangemanget är öppet för allmänheten.
  • Årets nominerade i kategorin barn- & ungdomslitteratur är Vattnet drar av Madeleine Bäck, Vilse i trollskogen av John Holmvall, Tio över ett av Ann-Helen Laestadius, Årddå: Vid trädgränsen av Harriet Nordlund och Tvestjärtar och stjärnljus av Mirja Unge.
  • I kategorin vuxenlitteratur: Svinn av Lars Berge, Kajak av Pär Hansson, Stenen i grunden av Gunilla Jo–hansson, Skarv av Lina Josefina Lindqvist och Gånglåt av Elin Olofsson.

Mer info: www.norrlitt.se


Publicerad: 2017-06-27 09:15. Ändrad: 2017-06-27 09:50.


Kommun & Samhälle31 maj 2024

Möjlig nyetablering av vätgasproduktion

Vattenfall har nu lämnat in en ansökan om planbesked för storskalig vätgasproduktion i Jokkmokks kommun. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningar för verksamheter inom produktion och lagring av vätgas.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i den västligaste delen av Norrbottens län, inklusive i fjälltrakterna i Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle29 maj 2024

Digitaliseringsgruppen i Jokkmokk

Digitala verktyg, skärmtid i undervisningen och introduktionen av AI - detta är några av de frågor som digitaliseringsgruppen i Jokkmokks kommun har på agendan. Tillsammans med personal inom barn och utbildning verkar de för att digitaliseringen sker på rätt sätt, och att den ska vara till nytta för barn och unga i skolan.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle16 maj 2024

Norrbottens 14 kommuner tog hem Vitalis stipendium 2024

Norrbottens 14 kommuner har tilldelats Vitalis stipendium 2024 för innovationsarbetet med ett gemensamt verksamhetssystem (Eko-system) för socialtjänsten. Priset delas ut varje år till innovationer inom vård, omsorg eller hälso- och sjukvård. Av 35 ansökningar togs tre finalister fram.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter