Rastverksamheten - lyckat initiativ

Våren 2021 började arbetet med att skapa en mer stimulerande rastverksamhet. Nina, Karin och Ingela jobbar alla på olika sätt med eleverna under skoltid, på raster och på fritids. De såg ett behov och en möjlighet att skapa en bättre tillvaro för barnen under skoldagen.

Taggar: #Kommun, #Ung, #Utbildning, #Friluftsliv, #Barn

De senaste två åren har fritidspersonal på Jokkmokks kommun arbetat för att utveckla skolornas rastverksamhet. Detta innebär att elever får chansen att delta i en variation av olika sporter och aktiviteter på rasterna. Allt från barnens favorit gaga-boll till stafetter, promenader och schackspel organiseras. Initiativet har gett positivt gehör från både lärare och elever.

Våren 2021 började arbetet med att skapa en mer stimulerande rastverksamhet. Nina, Karin och Ingela jobbar alla på olika sätt med eleverna under skoltid, på raster och på fritids. De såg ett behov och en möjlighet att skapa en bättre tillvaro för barnen under skoldagen.

- Vi vill att alla elever ska kunna känna en delaktighet på rasten och inte känna sig ensamma. Just det här att motverka utanförskap, det är utropstecknet för det här arbetet, berättar de.

På senare tid så har initiativet fått ytterligare förstärkning i arbetet. Mikaela Emretsson och Lovisa Hannu har under året varit med och planerat och genomfört många aktiviteter. Deras bidrag till att driva rastverksamheten framåt har betytt mycket, berättar Ingela.

Gruppen lägger stort fokus på att skapa aktiviteter som kan aktivera barnen. Nina, som utöver sitt arbete på fritids är biträdande rektor, framhåller vikten av att barnen får röra på sig.

- Det finns massor av forskning som pekar på de positiva effekterna av barns fysiska aktivitet. Vi försöker rikta in oss på aktiviteter som verkligen ger dem möjlighet att vara aktiva, förklarar hon.

Det handlar också om att arbeta med relationer – både mellan elever men även mellan barnen och de vuxna.

- Det relationella lärandet är även det i centrum. Vi som är ute på rasterna med aktiviteter har förmånen att vi bygger så starka relationer med eleverna. Man kommer i kontakt och har relation med i princip alla elever på skolan, och de kan komma även utanför rasterna och fråga saker. Det är så viktigt för tryggheten, säger Karin.

För de här medarbetarna inom fritids är det otroligt viktigt att vara lyhörda och att lyssna på barnen. För att se vad initiativet har betytt för skolan så har gruppen genomfört två enkäter för att se vad lärare och elever tänker om aktiviteterna – och feedbacken är positiv. En stor del av eleverna uppger att rastverksamheten har minskat elevkonflikter. Elevernas enkätsvar säger bland annat att ”alla har något att göra istället för att bara gå runt och förstöra” och att ”det finns alltid en vuxen som kan hjälpa till”.

Dessutom har nästan alla barn som svarat bekräftat att initiativet minskar känslan av ensamhet. ”man blir inte ensam fast man inte tillhör något kompisgäng” svarar en elev. ”det är viktigt för de som är blyga” svarar en annan. Även Lärarna beskriver positiva effekter från initiativet i enkäten som riktats till medarbetarna.

Den stora utmaningen med rastverksamheten är att kommunen har brist på vikarier, något som ibland gör att aktiviteter ibland ställs in när sjukfrånvaron är hög. Då går gruppen in och stöttar i mer skolarbetet istället.

- Eleverna frågar ju vad planeringen för veckan blir, och när det ställs in blir de ledsna. Att få ihop till rasterna har varit utmaningen. Annars är det så fantastiskt, säger Karin.

Framöver så hoppas Nina, Ingela och Karin på att få fortsätta att utveckla initiativet kring rasterna, en önskan som även har utryckts från lärare och elever.

- Det här är en utvecklingsmöjlighet för en skola. Därför är vi så stolta över den här verksamheten och att tiden fylls med en sån glädje, berättar Nina.

 


Publicerad: 2023-06-27 13:32. Ändrad: 2023-06-28 09:57. Ansvarig: Tilde Elf


Kommun & Samhälle14 februari 2024

SCB:s medborgarundersökning 2023

Nu går det att ta del av SCB:s medborgarundersökning som genomfördes i slutet på 2023, på uppdrag av Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle28 december 2023

Lars Eriksson blir ny kommunchef

Jokkmokks kommun har beslutat om anställning av ny kommunchef. Det är Lars Eriksson från Mälardalen som kommer att ta över rollen under början av 2024.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle08 december 2023

Kultur- och fritidsnämnden säger nej

I en stark markering för det öppna och tillgängliga samhället säger Kultur- och Fritidsnämnden i Jokkmokks kommun tydligt NEJ till att kommunanställda bibliotekarier tvingas ange papperslösa.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle01 december 2023

15 minuter för din framtid!

Nu har du möjlighet att bidra till att göra våra kommuner mer framtidssäkra! Vi ber dig om 15 minuter av din tid för att fylla i en enkät. Den är anonym och resultaten används för att utveckla ett verktyg för bättre energiplanering i kommuner.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter