Rastverksamheten - lyckat initiativ

Våren 2021 började arbetet med att skapa en mer stimulerande rastverksamhet. Nina, Karin och Ingela jobbar alla på olika sätt med eleverna under skoltid, på raster och på fritids. De såg ett behov och en möjlighet att skapa en bättre tillvaro för barnen under skoldagen.

Taggar: #Kommun, #Ung, #Utbildning, #Friluftsliv, #Barn

De senaste två åren har fritidspersonal på Jokkmokks kommun arbetat för att utveckla skolornas rastverksamhet. Detta innebär att elever får chansen att delta i en variation av olika sporter och aktiviteter på rasterna. Allt från barnens favorit gaga-boll till stafetter, promenader och schackspel organiseras. Initiativet har gett positivt gehör från både lärare och elever.

Våren 2021 började arbetet med att skapa en mer stimulerande rastverksamhet. Nina, Karin och Ingela jobbar alla på olika sätt med eleverna under skoltid, på raster och på fritids. De såg ett behov och en möjlighet att skapa en bättre tillvaro för barnen under skoldagen.

- Vi vill att alla elever ska kunna känna en delaktighet på rasten och inte känna sig ensamma. Just det här att motverka utanförskap, det är utropstecknet för det här arbetet, berättar de.

På senare tid så har initiativet fått ytterligare förstärkning i arbetet. Mikaela Emretsson och Lovisa Hannu har under året varit med och planerat och genomfört många aktiviteter. Deras bidrag till att driva rastverksamheten framåt har betytt mycket, berättar Ingela.

Gruppen lägger stort fokus på att skapa aktiviteter som kan aktivera barnen. Nina, som utöver sitt arbete på fritids är biträdande rektor, framhåller vikten av att barnen får röra på sig.

- Det finns massor av forskning som pekar på de positiva effekterna av barns fysiska aktivitet. Vi försöker rikta in oss på aktiviteter som verkligen ger dem möjlighet att vara aktiva, förklarar hon.

Det handlar också om att arbeta med relationer – både mellan elever men även mellan barnen och de vuxna.

- Det relationella lärandet är även det i centrum. Vi som är ute på rasterna med aktiviteter har förmånen att vi bygger så starka relationer med eleverna. Man kommer i kontakt och har relation med i princip alla elever på skolan, och de kan komma även utanför rasterna och fråga saker. Det är så viktigt för tryggheten, säger Karin.

För de här medarbetarna inom fritids är det otroligt viktigt att vara lyhörda och att lyssna på barnen. För att se vad initiativet har betytt för skolan så har gruppen genomfört två enkäter för att se vad lärare och elever tänker om aktiviteterna – och feedbacken är positiv. En stor del av eleverna uppger att rastverksamheten har minskat elevkonflikter. Elevernas enkätsvar säger bland annat att ”alla har något att göra istället för att bara gå runt och förstöra” och att ”det finns alltid en vuxen som kan hjälpa till”.

Dessutom har nästan alla barn som svarat bekräftat att initiativet minskar känslan av ensamhet. ”man blir inte ensam fast man inte tillhör något kompisgäng” svarar en elev. ”det är viktigt för de som är blyga” svarar en annan. Även Lärarna beskriver positiva effekter från initiativet i enkäten som riktats till medarbetarna.

Den stora utmaningen med rastverksamheten är att kommunen har brist på vikarier, något som ibland gör att aktiviteter ibland ställs in när sjukfrånvaron är hög. Då går gruppen in och stöttar i mer skolarbetet istället.

- Eleverna frågar ju vad planeringen för veckan blir, och när det ställs in blir de ledsna. Att få ihop till rasterna har varit utmaningen. Annars är det så fantastiskt, säger Karin.

Framöver så hoppas Nina, Ingela och Karin på att få fortsätta att utveckla initiativet kring rasterna, en önskan som även har utryckts från lärare och elever.

- Det här är en utvecklingsmöjlighet för en skola. Därför är vi så stolta över den här verksamheten och att tiden fylls med en sån glädje, berättar Nina.

 


Publicerad: 2023-06-27 13:32. Ändrad: 2023-06-28 09:57. Ansvarig: Tilde Elf


Kommun & Samhälle25 juni 2024

Tyck till om Jokkmokk

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan, som ska ange en långsiktig riktning för hur Jokkmokk kommun ska utvecklas som samhälle och plats.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Möjlig nyetablering av vätgasproduktion

Vattenfall har nu lämnat in en ansökan om planbesked för storskalig vätgasproduktion i Jokkmokks kommun. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningar för verksamheter inom produktion och lagring av vätgas.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i den västligaste delen av Norrbottens län, inklusive i fjälltrakterna i Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle29 maj 2024

Digitaliseringsgruppen i Jokkmokk

Digitala verktyg, skärmtid i undervisningen och introduktionen av AI - detta är några av de frågor som digitaliseringsgruppen i Jokkmokks kommun har på agendan. Tillsammans med personal inom barn och utbildning verkar de för att digitaliseringen sker på rätt sätt, och att den ska vara till nytta för barn och unga i skolan.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter