Platsvarumärket Jokkmokk

Jokkmokks kommun är känd för sin rika kulturhistoria och natursköna omgivningar. Platsvarumärket Jokkmokk bygger på dessa unika egenskaper och syftar till att marknadsföra kommunen som en attraktiv destination för både besökare, invånare och företagare.

Taggar:

Men Jokkmokks kommun hade inte varit komplett utan människorna som bor och verkar här.

Platsvarumärket Jokkmokk bygger på tre grundläggande värderingar:

  • Mångfald - Begreppet mångfald innebär för Jokkmokks kommun att se, förstå, värdesätta och tillvarata alla individers olikheter.

  • Jämlikhet - Jokkmokks kommun ska verka för att alla människors engagemang, initiativkraft och förnyelseförmåga tas till vara.

  • Jämställdhet - Jokkmokks kommun ska verka för att alla människors engagemang, initiativkraft och förnyelseförmåga tas till vara – oavsett kön.

Platsvarumärket Jokkmokk används för att marknadsföra kommunen som en attraktiv destination för både turism och företagande. Det syftar också till att stärka kommunens identitet och skapa en känsla av samhörighet bland invånarna. Genom att bygga på kommunens unika egenskaper och värderingar kan platsvarumärket Jokkmokk skapa en stark och positiv bild av kommunen, både nationellt och internationellt.


Publicerad: 2023-03-20 11:24. Ändrad: 2023-03-22 08:53.


Kommun & Samhälle08 december 2023

Kultur- och fritidsnämnden säger nej

I en stark markering för det öppna och tillgängliga samhället säger Kultur- och Fritidsnämnden i Jokkmokks kommun tydligt NEJ till att kommunanställda bibliotekarier tvingas ange papperslösa.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle01 december 2023

15 minuter för din framtid!

Nu har du möjlighet att bidra till att göra våra kommuner mer framtidssäkra! Vi ber dig om 15 minuter av din tid för att fylla i en enkät. Den är anonym och resultaten används för att utveckla ett verktyg för bättre energiplanering i kommuner.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle20 november 2023

En vecka fri från våld

Den 20-26:e november pågår "En vecka fri från våld", en temavecka som belyser mäns våld mot kvinnor, och arbetet med att förebygga det stora samhällsproblem som våldet är. Programmet för veckan har ett stort antal arrangemang runt om i länet och digitalt.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle13 november 2023

Lapplands Gymnasium - Öppet hus

Välkomna på Öppet hus på Lapplands Gymnasium Jokkmokk! Måndag 27 nov kl. 18:00-20:00 anordnar Lapplands gymnasium Jokkmokk Öppet hus.

Taggar: #Kommun, #Ung, #Utbildning
Visa fler nyheter