Information om den pågående omvandlingen av skolan och förskolan i Kommunen

Ombyggnationerna av Östra skolan och Västra skolan/Fjällbacken går nu in i sista etappen. På Östra skolan har tidigare outnyttjade lokaler byggts om, det har renoverats i klassrum och kompletterats med kapprum och toaletter på entréplan. Det har lagts extra vikt kring att skapa funktionella elevytor och grupprum i anslutning till undervisningslokaler.

Taggar: #Kommun, #Utbildning

Det finns en genomgående tanke kring val av material och färgsättning som är väl genomtänkt, modern och går i linje med den nyrenoverade aulan. 

Skolexpeditionen som tidigare låg i bortre delen av skolan ligger nu mer centralt i anslutning till huvudentrén. 

Elevhälsans lokaler dvs skolsköterska, kurator och studie- och yrkesvägledare, är flyttade till västra delen av skolan i anslutning till aulan. 

På Västra skolans södra sida byggs två nya förskoleavdelningar.  Byggnationerna är i full gång och beräknas stå färdiga i mitten av september. 

Tidigare orenoverade klassrum på Västra skolan har under sommaren delvis fått nya ytskikt och inredning. 

Utemiljön på Västra skolan/förskolan och Östra skolan håller på att rustas upp med diverse utematerial.

 Rivningsområdena vid Vuollerim och Porjus skolor har under sommaren återställts och grönytor har anlagts.

Arbetet med den Nya skolan i Vuollerim, som alltså blir en tillbyggnad till Nygårdens förskola,  är projekterad. Beslut om investering fattas under 2023 med beräknad byggstart under 2024.

Ännu är inte projekten i hamn men det känns hoppfullt, spännande och superroligt att vi i framtiden kan välkomna barn, elever och personal till fina och anpassade skol- och förskolelokaler. 

Mvh
Helen Isaksson Spik, Skolchef 
Erik Fagerström, chef samhälls- och infrastrukturfunktionen


Publicerad: 2023-08-18 11:46. Ändrad: 2023-08-21 10:20.


Kommun & Samhälle26 mars 2024

Tillfälligt skoterförbud

Nu finns beslut på fler tillfälliga skoterförbudsområden (förutom Kabla), Ulldevis, Njunjes och Vaisaområdet. För mer information om gällande datum och bestämmelser, se vår sida om skoterförbud.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle20 mars 2024

Vattenfalls "Polstjärnan" i Jokkmokk bidrar till ett campus för kompetens inom energifrågor

Tack vare ett långsiktigt samarbete mellan Vattenfall och Jokkmokks kommun startar nu ett omfattande och viktigt prestigeprojekt. Etableringen av ett nytt campus i Jokkmokk väntas få positiva effekter, både för kommunens utbildningsutbud och för den framtida kompetensförsörjningen inom energibranschen.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle12 mars 2024

Dagcenter håller ordning

Från och med den 1:a januari i år är det Jokkmokks kommun som ansvarar för återvinningsstationerna i kommunen. Till hjälp har kommunen frivilliga stationsvärdar, och för två stationer i Jokkmokk är det gänget på Dagcenter som är värdar.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle14 februari 2024

SCB:s medborgarundersökning 2023

Nu går det att ta del av SCB:s medborgarundersökning som genomfördes i slutet på 2023, på uppdrag av Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter