v.16 Lägesuppdatering covid-19

Under vecka 15 konstaterades 30 nya fall av covid-19 i Jokkmokks kommun. Incidensen i Norrbotten är fortsatt hög.

Taggar: #Nyhet, #Kommun

Följande statistik kommer från Region Norrbottens sammanställning från föregående vecka (vecka 15) och finns att läsa i sin helhet här:

Region Norrbottens covid-19 rapport med statistik från Smittskydd Norrbotten v.15

Antal fall i Jokkmokks kommun

Under vecka 15 rapporterades 30 nya fall av covid-19 i Jokkmokks kommun, jämfört med 34 rapporterade fall veckan dessförinnan. Totalt antal fall i kommunen är nu 438.

Antal fall i Norrbottens län

1090 personer bekräftade smittade under vecka 15 i regionen, en ökning med 39 fall från föregående vecka. Vecka 15 noteras 9 kommuner på ”röd nivå” med en incidens över 3 %.

Smittläget i Sverige

Statistiken vi hänvisar till i detta stycke kommer från Folkhälsomyndigheten. 

Rapporten finns att läsa i sin helhet här:

Veckorapport för läget i Sverige v.14

Antalet bekräftade fall av covid-19 fortsatte att öka vecka 14. Helgdagen i början av veckan kan ha haft en liten påverkan på antalet personer som provtagits, men det är tydligt att smittspridningen fortsatt att öka under påskperioden.

Under vecka 14 rapporterades cirka 41 000 bekräftade fall av covid-19 i Sverige,
vilket är en ökning med 7 procent jämfört med vecka 13. Cirka 305 000 individer
provtogs vecka 14, vilket är färre än vecka 13, men fortsatt på en hög nivå i
relation till tidigare under pandemin. Andelen positiva prover var cirka 14 procent.


Publicerad: 2021-04-19 16:01. Ändrad: 2021-04-19 16:01.


Kommun & Samhälle14 januari 2022

Jokkmokks Marknad blir digital även i år 2022!

Foto: Andreas Viklund

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle07 januari 2022

Vi vill påminna om de restriktioner som gäller.

Covid-19 läget i länet har förvärrats och kommer troligen att förvärras ytterligare innan vi ser en tillbakagång, 7 kommuner lyser röda i veckorapporten V:52.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle28 december 2021

Lägesuppdatering v.51

2 nya fall i Jokkmokk förra veckan, så tänk på att det är inte över!

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle22 december 2021

Ny LIS-plan har vunnit laga kraft

Ny LIS-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) är antagen av kommunfullmäktige. LIS-planen är ett tillägg till den kommuntäckande översiktsplanen och har som syfte att ta fram områden där det är lämpligt med ny eller kompletterande bebyggelse i strandnära lägen. Beslutet vann laga kraft 2021-12-01

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Visa fler nyheter