Kultur- och fritidsnämnden säger nej

I en stark markering för det öppna och tillgängliga samhället säger Kultur- och Fritidsnämnden i Jokkmokks kommun tydligt NEJ till att kommunanställda bibliotekarier tvingas ange papperslösa.

Taggar: #Kommun

Våra folkbibliotek är starkt förankrade i allmänhetens förtroende och är en plats där alla är välkomna. Det är ett av de sista öppna utrymmena i samhället, där tillgång till kunskap öppnar dörrar till många möjligheter. Att kunna vidga sina vyer, förkovra sig, hitta information och delta i åsiktsbildning är vägar rakt in i demokratins själva hjärta – den fria åsiktsbildningen.

För många som har kommit till Sverige är biblioteket en plats där de känner sig sedda och kan utvecklas i sitt nya hemland med språkinlärning och annat. Tyvärr har regeringen, trots omfattande kritik, beslutat att gå vidare med förslaget att offentligt anställda ska ange papperslösa. De har tillsatt en statlig utredning som ska lämna förslag till regeringen i september 2024. Om lagen blir verklighet kommer våra bibliotekarier förvandlas från informationsspecialister till informanter, vilket går emot bibliotekslagens intentioner om tillgänglighet för alla. Tanken på angiveri är omänsklig och kränkande, och det skulle även påverka personalens arbetsmiljö negativt. Vår personal arbetar nära människor, och deras arbete bygger på tillit och förtroendefulla relationer. Att kräva av dem att utföra handlingar som strider mot yrkesetiska regler och nuvarande lagstiftning är något vi inte kan acceptera på våra folkbibliotek i Jokkmokks kommun.

Därför vill Kultur- och Fritidsnämnden i Jokkmokks kommun tydligt uttala ett bestämt NEJ till anmälningsplikt för våra biblioteksmedarbetare. Vi försvarar bibliotekens roll som trygga och inkluderande platser, och vi uppmanar till en respektfull dialog om vikten av att bevara det öppna och demokratiska klimat som våra folkbibliotek representerar.

På bilden (från vänster): Ronny Danielsson (M), Henrik Blind (MP), Ingrid Metelius (S), Jéremy L´Helguen (V) och Joar Mikkelsson (FJK) i Kultur- och fritidsnämnden, Jokkmokks kommun.


Publicerad: 2023-12-08 10:35. Ändrad: 2023-12-08 11:44.


Kommun & Samhälle14 februari 2024

SCB:s medborgarundersökning 2023

Nu går det att ta del av SCB:s medborgarundersökning som genomfördes i slutet på 2023, på uppdrag av Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle28 december 2023

Lars Eriksson blir ny kommunchef

Jokkmokks kommun har beslutat om anställning av ny kommunchef. Det är Lars Eriksson från Mälardalen som kommer att ta över rollen under början av 2024.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle01 december 2023

15 minuter för din framtid!

Nu har du möjlighet att bidra till att göra våra kommuner mer framtidssäkra! Vi ber dig om 15 minuter av din tid för att fylla i en enkät. Den är anonym och resultaten används för att utveckla ett verktyg för bättre energiplanering i kommuner.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle20 november 2023

En vecka fri från våld

Den 20-26:e november pågår "En vecka fri från våld", en temavecka som belyser mäns våld mot kvinnor, och arbetet med att förebygga det stora samhällsproblem som våldet är. Programmet för veckan har ett stort antal arrangemang runt om i länet och digitalt.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter