Inbjudan till möte om Skogligt mångbruk

Jokkmokks kommun inbjuder till en föreläsningsdag om skogligt mångbruk den 25 augusti, med syftet att öka kunskapen om hur glesbygdskommuner, gröna näringar, besöksnäringen och friluftslivet på ett lönsamt sätt kan mötas för att spara och restaurera skog och bidra till de viktiga målen om ökad biologisk mångfald.

Taggar: #Kommun

Norrbottens län har bidragit stort till den svenska ekonomin genom historien. Det senaste är den pågående industriella omställningen med fossilfri ståltillverkning. Fast vårt län är också rikt på universella värden såsom stillhet och närhet till orörda naturområden som skapar reflektion och ökad förståelse om vilket ansvar som vilar på vår generation. Det är också grunden för de unika som många definierar med vårt län. Det skapar långsiktigt hållbara arbetstillfällen och mervärde för alla oss som bor här eller besöker oss. Norrbotten och kommuner som Jokkmokk gör skillnad.

Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) sticker Jokkmokks kommun ut. Tillsammans med Gällivare och Arjeplogs kommuner finns här idag Europas största sammanhängande skogar med hela och fungerande ekosystem. I EU:s strategi för biologisk mångfald 2030 ska 30% av skog och mark vara skyddade i hela EU. För att Sverige ska kunna uppnå målen behöver skogar och våtmarker restaureras. Där kan staten gå före och regeringen ge nya uppdrag åt statliga Sveaskog och Statens Fastighetsverk om bevarande och återställande av natur på sina områden. Det ska vara lönsamt för markägare att spara och restaurera skog och mark för kommande generationer.

Här kan Jokkmokks kommun ta på sig ledartröjan och visa på nya vägar att skapa både arbetstillfällen och samtidigt bevara och utöka den biologiska mångfalden utan större markkonflikter. Våra gemensamma skogar kan bli genbank för restaurering av närliggande östliga skogar som idag är fragmenterade av skogsbruket. Det kan bli en lönsam attraktion för besöksnäring, forskningen och spela en viktig del för att uppnå EU:s mål. Orördheten gynnar också renskötseln och urfolket samernas kulturella utveckling. Vi ska vara kommunen där livet får tillbaka sin plats. Det är grön omställning i ordets rätta bemärkelse.

Boka in den 25 augusti i er almanacka så ses vi i Jokkmokk!

Läs hela programmet för dagen i denna länk.

Bures boahtin/Varmt välkomna!

HENRIK BLIND (MP)
Kommunalråd

PS. Boka också in den 26 augusti då Länsstyrelsen inviger Jiellka Rijmagåbbå naturreservat. Läs mer här.

Anmälan till mötet om Skoglig mångfald görs senast den 24 augusti 2023 till Lars Ture Lindholm, Naturskyddsföreningen Jokkmokk via e-post:  lindholmlarsture@gmail.com

Bild: Vy över Karatjsjön, fotograf Lars-Ture Lindholm


Publicerad: 2023-07-05 13:29. Ändrad: 2023-08-15 12:03.


Kommun & Samhälle25 juni 2024

Tyck till om Jokkmokk

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan, som ska ange en långsiktig riktning för hur Jokkmokk kommun ska utvecklas som samhälle och plats.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Möjlig nyetablering av vätgasproduktion

Vattenfall har nu lämnat in en ansökan om planbesked för storskalig vätgasproduktion i Jokkmokks kommun. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningar för verksamheter inom produktion och lagring av vätgas.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i den västligaste delen av Norrbottens län, inklusive i fjälltrakterna i Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle29 maj 2024

Digitaliseringsgruppen i Jokkmokk

Digitala verktyg, skärmtid i undervisningen och introduktionen av AI - detta är några av de frågor som digitaliseringsgruppen i Jokkmokks kommun har på agendan. Tillsammans med personal inom barn och utbildning verkar de för att digitaliseringen sker på rätt sätt, och att den ska vara till nytta för barn och unga i skolan.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter