Digitaliseringsgruppen i Jokkmokk

Digitala verktyg, skärmtid i undervisningen och introduktionen av AI - detta är några av de frågor som digitaliseringsgruppen i Jokkmokks kommun har på agendan. Tillsammans med personal inom barn och utbildning verkar de för att digitaliseringen sker på rätt sätt, och att den ska vara till nytta för barn och unga i skolan.

Taggar: #Kommun

Överallt i samhället så sker omställningar till digitala. Utvecklingen går fort, och nya verktyg och arbetssätt tillkommer hela tiden. Så hur håller man sig uppdaterad i denna snabbt föränderliga miljö? I Jokkmokk har Digitaliseringsgruppen hjälpt till att vägleda kommunens skolor och förskolor genom de tillgångar och utmaningar den digitala världen erbjuder.

Gruppen påbörjade sitt arbete under 2021. Sedan dess har man tillsammans med skolverksamheterna hittat nya vägar framåt för att hitta en användbar och hälsosam nivå de digitala tillgångarna. Bland annat har man tagit fram ipadprofiler för vilka appar och verktyg som är till nytta för inlärningen (och vilka som ska undvikas). Förskolan kunnat träna på hur man kan använda greenscreens för att på ett lekfullt sätt börja introducera källkritik tidigt hos barnen. Malin Ek, förstelärare inom digitalisering, har utvecklat ett datakörkort för att stärka och utveckla elevernas kunskaper kring de praktiska delarna av data-användning. Med AI:s intåg hos de äldre eleverna har man även börjat planera hur man kan bredda kunskaperna för att möta denna nya utmaning.

För digitaliseringsgruppen såväl som för skolorna är det en prioritering att man använder skärmar och digitala hjälpmedel på ett effektivt och säkert sätt.

— Vi vill se till att alla digitala verktyg har ett tydligt lärosyfte och en nytta för barnen. Var skärm ska vara till för att lärandet ska hamna i fokus. Det digitala ska inte ta över utan vara ett i paletten av alla läroverktyg, förklarar Thereze Gustafsson som är kvalitétsutvecklare på barn och utbildningsavdelningen.

Utöver det viktiga framåttänket så jobbar gruppen även med att säkerställa att teknik och verktygen funkar som det ska. Under våren har arbetet med att förbereda säkra inloggningar och registreringar för de nationella proven pågått. Man hjälper även till med att koordinera inköp av material och synkning av de olika skoladministrationssystemen.

Nu håller digitaliseringsgruppen på att uppdatera den lokala digitaliseringsstrategin. Tillgången på nationell ledning i frågan är inte alltid självklar, och i nuläget pågår det flera utredningar kring skolväsendets digitalisering. I väntan på nya nationella direktiv blir den nya strategin utformad för att skapa ledning och trygghet på lokal nivå, utifrån förskolan och skolans läroplaner och kommunens behov. Skolledningen tillsammans med Thereze och medarbetarna på skolor och förskolor fortsätter verka för en säker och bra användning av digitala verktyg i våra skolverksamheter.


Publicerad: 2024-05-29 09:21. Ändrad: 2024-05-29 09:54.


Kommun & Samhälle25 juni 2024

Tyck till om Jokkmokk

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan, som ska ange en långsiktig riktning för hur Jokkmokk kommun ska utvecklas som samhälle och plats.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Möjlig nyetablering av vätgasproduktion

Vattenfall har nu lämnat in en ansökan om planbesked för storskalig vätgasproduktion i Jokkmokks kommun. Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningar för verksamheter inom produktion och lagring av vätgas.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle31 maj 2024

Varning för höga flöden

SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i den västligaste delen av Norrbottens län, inklusive i fjälltrakterna i Jokkmokks kommun.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle16 maj 2024

Norrbottens 14 kommuner tog hem Vitalis stipendium 2024

Norrbottens 14 kommuner har tilldelats Vitalis stipendium 2024 för innovationsarbetet med ett gemensamt verksamhetssystem (Eko-system) för socialtjänsten. Priset delas ut varje år till innovationer inom vård, omsorg eller hälso- och sjukvård. Av 35 ansökningar togs tre finalister fram.

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter