Dialogmöte - Kvikkjokk

Dialogmöte om förslag till detaljplanerna för Kvikkjokk 3:23 samt Kvikkjokk 3:42. Jokkmokks kommun bjuder tillsammans med exploatören in till ett dialogmöte om förslagen till detaljplaner för Kvikkjokk 3:23 samt Kvikkjokk 3:42.

Taggar: #Kommun

Tid: 24 februari klockan 14.00-16:00
Plats: Butikslokalen i Kvikkjokk

Från kommunen närvarar tjänstepersoner från samhälls- och infrastrukturfunktionen och samhällsbyggaravdelningen samt ansvariga politiker som kan svara på frågor om planförslagen.

Efter mötet, kl. 16:00-17:00, finns tillfälle att prata med kommunens representanter om andra frågor som rör Kvikkjokksområdet.

Välkommen!


Publicerad: 2023-02-13 16:45. Ändrad: 2023-02-13 16:45.


Kommun & Samhälle29 september 2023

Takbyte på Swebor

Swebor - byte av taket, belysningen, ventilationen med mera.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle28 september 2023

Byte av vatten- och avloppsledningar...

Jokkmokk kommuns gatukontoret med hjälp av entreprenören NyAB genomför ett projekt i Kåbdalis.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle26 september 2023

Har du en krislåda hemma?

En kris kan göra så att samhället som vi är vana vid förändras. Om elen försvinner kan du exempelvis inte ta ut kontanter i bankomater eller betala i butiker. Värmen försvinner, och det blir även svårt att laga och förvara mat.

Taggar: #Kommun
Kommun & Samhälle25 september 2023

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september - 1 oktober).

Taggar: #Kommun
Visa fler nyheter