Blickar mot en återinvigning i maj

Renoveringen av Östra skolans sport- och simhall rullar på enligt plan. Under våren ska allt vara färdigt. Cirka 25 miljoner kronor satsas i projektet.

Taggar:

Badet och sporthallen i anslutning till Östra skolan i Jokkmokk byggdes redan 1963. Sedan dess har det utförts en del mindre renoveringsåtgärder och en något större insats genomfördes i början av 90-talet. Trots detta har sport- och simhallen med omklädningsrum, duschutrymmen och diverse biytor stått sig relativt väl. Både mot yttre påverkan av väder och vind men även mot ett långvarigt inre nyttjandeslitage.

Men helt problemfritt har det självklart inte varit och när en del mögel- och fuktskador uppdagades samtidigt som ventilationsanläggningen inte längre höll måttet och vatten- och avloppssystemet helt enkelt hade tjänat ut - så blev det dags för en mer omfattande renovering. Det hela handlade även om att förbättra arbetsmiljön för skolans personal och elever och för de som nyttjar anläggningarna under kvällstid och på helgerna. Tillgängligheten för funktionshindrade var inte heller på långa vägar optimal vilket också bidrog till nödvändigheten av en kraftfull renoveringsinsats.

2017 togs ett samlat projekteringsgrepp, investeringsmedel söktes från Boverket och Skolmiljarden och under våren 2018 drogs arbetet med att riva ut allt det gamla för att ge plats åt det nya igång. Sedan dess har arbetena oförtrutet rullat på och i dag syns silhuetten av den nya entrén som ett yttre bevis på att förändringens tid är här. Den totala investeringen, med stöd inräknat, landar på cirka 25 miljoner kronor.

Invändigt har simhallen fått nytt tak och ny belysning, omklädningsrum, duschar, toaletter och bastus, trapphus, korridorer, förråd, läktare har moderniserats och, inte minst, sporthallsgolvet, har bytts ut. Den nya ventilationsanläggningen är även den på plats, precis som hisschakt och armaturer. Ännu återstår det dock en hel del jobb innan vårens invigning kan hållas och de nya lokaliteterna kan tas i besittning. Tidplanen har allt eftersom fått justerats lite framåt, efter det att vissa oplanerade problem dykt upp längs vägen.

”Det är en gammal byggnad och det har pusslats och grejats en hel del här under alla år som gått. Det har kommit upp oväntade saker, till och med en del som vi inte ens kunnat hitta på ritningarna. Men det visste vi innan vi började. Det är, som sagt, en byggnad som varit med ett tag, vilket vi alla måste ha med i beräkningen”, säger kommunens projektledare Johannes Andersson som också hoppas och tror på en invigning under maj månad – även om osvuret är bäst.

”Det är alltid en risk med att lova för mycket men just nu ser det bara bra ut”, skrattar Andersson, som själv handgripligen var med under den senaste renoveringsinsatsen i början av 90-talet.

”Jo, det är faktiskt, på många sätt, en speciell känsla att jobba i och med den här byggnaden. Har ju ränt runt en del här, inte minst under skolåren”, konstaterar han.

 

 


Publicerad: 2019-02-19 11:57. Ändrad: 2019-02-25 17:17.


Kommun & Samhälle26 juni 2020

Varning: Stor risk för skogsbränder

Det är mycket torrt i markerna just nu. Myndigheterna avråder därför bestämt allmänheten att elda.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle25 juni 2020

Kommunen informerar om kommunikation kring Covid-19

Jokkmokks kommun har fortsatt, torsdagen den 2 juli, ingen konstaterat smittad av Covid-19 inom socialtjänstens verksamheter. Socialtjänstens verksamheter omfattar äldreboenden, hemtjänst, LSS-boenden, personlig assistans och dagcenter.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle23 juni 2020

Socialtjänsten vädjar till anhöriga och allmänhet

Det förvärrade läget i Gällivare och ett märkbart ökat tryck inom socialtjänstens verksamheter gör att riktlinjerna nu skärps kring besök. Socialchef Maria Larsson vädjar till anhöriga och allmänhet och avråder, bland annat, från att ta hem närstående från vård- och omsorgsboenden.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Kommun & Samhälle22 juni 2020

Varning: Stor brandfara i hela länet

Risken för skogsbränder är stor i Norrbottens kust- och inland. Räddnings­tjänsterna i länet uppmanar allmänheten att undvika all eldning i skog och mark.

Taggar: #Nyhet, #Kommun
Visa fler nyheter