Idrotts- och ledarstipendier

Kultur och fritidsnämnden har utsett följande stipendiater för deras insatser inom idrott- och/eller som ungdomsledare. Tidigare års stipendiater finns till höger på sidan.

Ungdomsledare- och idrottsstipendium

Vilket är avsett att stödja och uppmuntra insatser inom ungdoms- och idrottsverksamheten i Jokkmokks kommun.

Stipendiet delas ut varje år till ungdomsledare eller aktiv idrottsman eller idrottskvinna, bosatt i Jokkmokk kommun.

Stipendiet utgör 5000 kronor och kan delas ut helt eller delvis.

Motiverade förslag till kandidater inlämnas av kandidatens organisation, undertecknad av ordförande. Kultur- och fritidsnämnden utser stipendiat som kan vara annan än de av organisationerna föreslagna.

Stipendiet utses av kultur- och fritidsnämnden.


Publicerad: 2014-11-05 16:08. Ändrad: 2014-11-05 16:08.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim