Kulturstipendium

Här kan du läsa vilka kriterier som gäller för att kunna söka Jokkmokks kommuns kulturstipendium från Kultur- och fritidsnämnden. Till höger finns tidigare års stipendiater.

Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra insatser av konstnärlig eller annan art inom kulturlivet. Stipendiet kan sökas av alla utövare av sång, dans, musik, litteratur, film och liknande. Företräde till stipendiet äger de som är födda i eller sedan längre tid verkar inom Jokkmokks kommun.

Stipendiet utgör 5000 kronor och kan delas ut helt eller halveras. Nominera kandidater till 2017 års stipendium fram till den 17 november 2017. Stipendiet kommer sedan att delas ut under vintermarknaden 2018. 

En ansökan kan du formulera som ett brev där du beskriver kandidatens gärning och gärna ger en motivering till varför just denna person är värd årets kulturstipendium. Skicka sedan till: Jokkmokks kommun, Registraturen, 962 85 Jokkmokk.


Publicerad: 2014-11-05 16:09. Ändrad: 2014-11-05 16:09.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim