Trädgård

En inspirationsida om trädgårdsaktiviteter i Jokkmokks kommun

 Ellen Bengtsson 1915

Ellen Bengtsson en pionjär inom trädgård i Jokkmokks kommun. Hon var en mycket handlingskraftig kvinna som var involverad i det mesta, bland annat startade hon trädgårdsföreningar i Murjek, Vuollerim, Kuoka och Porsi. Hon anlade även planteringar i byarna, ofta var hon själv med och arbetade. Det är osäkert vilket år trädgårdsföreningarna startade, men det kan mycket väl vara bland de tidigaste i Lappmarken. Bilden fotad av Anders Jacobsson i Porsi ca 1915


Publicerad: 2017-02-23 11:44. Ändrad: 2017-02-23 11:44.

Länk till Facebook Östra Hörnet

Länk till Facebook Kultur & Fritid

Kultur och fritid Instagram

Länk till Facebook Biblioteket Jokkmokk & Vuollerim