Näringslivsprofil

Näringslivet i Jokkmokk: dynamik mellan statligt och privat, stort och smått

 

Kraft och energi är ord som bäst beskriver näringslivet i Jokkmokk. Här verkar statliga bolag som Vattenfall, Svea Skog och Försvarsmakten sida vid sida med ett tjänstebaserat privat näringsliv där kulturella och kreativa näringar, med besöksnäringen i spetsen, präglar orten. Och det är inom KKN som flest nya arbetstillfällen skapas. Men det finns inget antingen eller. Här i Jokkmokk är det både och som gäller. Det är dynamiken mellan storskaligt och småskaligt som profilerar platsen och ger näringslivet en alldeles egen karaktär.

Dynamiken syns också i de utbildningar som finns på orten, från förskola till universitet. De samiska utbildningarna vid Samernas utbildningscenter, Sameslöjdsstiftelsen Sámi Duodji och ett brett samiskt näringsliv kombinerat med forskning och museiverksamheten på Ájtte bidrar till dynamiken. Jokkmokks Kulturskola är en oumbärlig hörnsten i kommunens utveckling och rankas bäst i länet och på fjärde plats i Sverige av Lärarförbundet. I Jokkmokk finns även YH-utbildningar med fokus på naturturism och kraftverksindustri, som försörjer näringslivet på orten med ovärderlig spetskompetens.

Jokkmokk har alltid varit en plats för möten mellan människor och kulturer, språk och ideologier. Här är mångfald en del av vår historia, av vår nutid och en viktig förutsättning för framtiden och kommande generationer. Det är i mångfalden som kreativiteten och de nya vägarna framåt finns – det är alla vi tillsammans som skapar vårt Jokkmokk.

 

Var med och dela din öppenhet och nyfikenhet du också.

 

Med Lule älv som den röda tråden

 

I Jokkmokk går det inte att beskriva näringslivet utan att prata om Lilla och Stora Lule älv. Älven löper som en röd tråd genom historien och har spelat huvudrollen allt sedan de första människorna slog sig ner här för tusentals år sedan. Då var älven transportled sommar såväl som vinter, viktig för rennäringen och en källa att ösa ur för försörjning och överlevnad. Utbyggnaden av vattenkraften på 1950-70-talen har inneburit och innebär fortfarande enorma förändringar, i landskapet och för vardagen, på gott och på ont. Den förnyelsebara energikällan som vattenkraften representerar är en stor tillgång för Jokkmokk och Sverige, men också en utmaning – inte minst för rennäringen. På orten finns världsledande kompetens inom kraftverksindustrin. Nu sneglar även datacenterbranschen på Jokkmokk, med ett erbjudande som utgår från platsens naturliga, arktiska förutsättningar. Och som även den ser älven och vattenkraften som nyckelfaktorer.

 

Småskaligt inom kreativa och kulturella näringar

I Jokkmokk är det stort med småskaliga privata satsningar inom kreativa och kulturella näringar. De senaste xx åren har det startats xxx företag inom KKN på orten. Andelen kvinnor som startar egen verksamhet är hela xx% - den högsta siffran i landet (?). Många av de modiga, orädda företagarna tar avstamp i naturen och arvet – man gräver där man står. Med känsla och strategiskt tänkande, förankring i det lokala, utblick i omvärlden, respekt för historien och tajming förädlas affärsidéer med tjänsteinnovation på hög nivå.

 

Småföretag med passionerade entreprenörer ökar Jokkmokks attraktionskraft för unga som ser möjligheten att stanna kvar och för hemvändare och inflyttare som överväger att slå ner sina bopålar på orten. Och för alla oss som bor här betyder det enormt mycket att se samhällsservice och utbud blomstra. Stolta är vi över musik, design, konst, litteratur, kommunikation, foto, film, hälsa, friskvård som tar avstamp i vår natur och livsstil. Och som även vågar ställa de svåra frågorna och skapa en nyanserad debatt, där alla är välkomna att bidra med sina åsikter.

Vi gillar att dela med oss. Här spelar besöksnäringen en viktig roll och varje år väljer tusentals gäster från hela världen att resa hit, till Jokkmokk. De lockas och förförs av vår arktiska livsstil och unika naturvärden – våra älskade nationalparker och naturreservat Laponia, Sarek, Muddus och Padjelanta, de djupa skogarna, vintern, midnattssolen, kunskapen om ett liv nära naturen. Många av våra gäster återvänder hem till storstäder i tätbefolkade områden, med nya insikter om behovet av ett mer hållbart och respektfullt vardagsliv.

Det är stort och viktigt att vi här i Jokkmokk är vägvisare i en värld som på många sätt gått vilse. 


Publicerad: 2017-05-08 09:34. Ändrad: 2017-05-08 09:39.