Finansiering

Oavsett om du är ny som företagare eller ska utveckla befintlig verksamhet så behövs ibland externt kapital. 

Strukturum hjälper till vid finansieringsärenden t ex ta fram underlag (kalkyl, budget), kontakt med finansiärer mm. 

Banker - i Jokkmokk har vi två bankkontor, Handelsbanken och Sparbanken Nord.

Handelsbanken Jokkmokk

Handelsbankens hemsida

Sparbanken Nord Jokkmokk

Sparbanken Nords hemsida

FramtidsBanken Jokkmokk

Framtidsbanken Jokkmokk bildades år 2000 när Pitedalens Sparbank fusionerade med Nova Sparbank i Jokkmokk. Två stiftelser ingår i Framtidsbanken Jokkmokk; Kultur och Näringsliv. I de två unika stiftelserna lades delar av det kapital som genererats i Jokkmokk under mer än 100 års bankverksamhet.

Syftet med FramtidsBanken är att ge stimulans för att skapa fler arbetstillfällen, tillväxt, bra utbildning och livskvalitet. Medel kan utgå till organisationer, föreningar eller företag för ändamål som kan bli till allmän nytta eller betydelse för näringslivs- eller samhällsutvecklingen i Jokkmokks kommun.
Läs mer om Framtidsbanken

Företagsstöd genom Länsstyrelsen

Varje år får Länsstyrelsen pengar av regeringen som ska användas till olika företagsstöd. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Stödens omfattning och inriktning varierar mellan olika län och med tiden, beroende på vilka resurser och särskilda uppdrag som regeringen har gett länen. Länsstyrelsen kan, som en del av insatserna för regional tillväxt, ge bidrag till bland annat investeringar, marknadsföring, innovationsutveckling och utbildning i små och medelstora företag. Dessutom finns ett särskilt stöd till kommersiell service på landsbygden, exempelvis lanthandlar och bensinstationer.
Läs mer om Länsstyrelsens stöd

Företagsstöd genom Sametinget

Sametinget lämnar stöd till verksamheter inom samiskt näringsliv. Samiskt näringsliv har av tradition främst handlat om rennäring, jakt, fiske samt duodji (slöjd och konsthantverk). Nya näringar är till exempel samisk matproduktion, samisk turism, tolktjänster, musik- och mediaproduktion. Ett intensivt arbete pågår för att färdigställa programmen inom de fyra olika strukturfonderna för nästa programperiod 2014-2020. 
Läs mer om Sametingets företagsstöd

 


Publicerad: 2014-10-15 22:42. Ändrad: 2014-10-15 22:43.

Strukturum

Strukturum

Ulf Hägglund
VD/CEO
070-664 54 78
ulf.hagglund@strukturum.se

Ing-Mari Asteruv
Näringslivsutvecklare
072-209 81 85
ing-mari.asteruv@strukturum.se

Åsa Labba
Näringslivsutvecklare
070-543 98 48
asa.labba@strukturum.se

Sandra Cerboni
Projektledare
073-934 05 58
sandra.cerboni@strukturum.se