Personlig assistans

Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov.


Publicerad: 2018-02-12 14:58. Ändrad: 2018-02-12 15:03.

Ansök om insatser

Nedan finns blankett att fylla i och skicka in till kommunen. Man kan även vända sig direkt till biståndshandläggarna. 

Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen

Ansökan om bistånd enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Elsa Lindholm-Blind

Biståndshandläggare

Telefon: 0971-171 60
Epost:
elsa.lindholm-blind@jokkmokk.se

Marietta Norlén

Biståndshandläggare

Telefon: 0971-171 28
Telefontid: 8.00-9.00
Epost:
marietta.norlen@jokkmokk.se