Psykisk hälsa

Information om samhällsservice för både barn, unga och vuxna med psykisk ohälsa.

Barn och unga med psykisk ohälsa

Genom att klicka på länken till Saga kan du hitta all hjälp som samhället erbjuder barn och unga med psykisk ohälsa på ett och samma ställe.

Här finns samlade uppgifter om vilka som arbetar med barn och ungdomars psykiska hälsa i Jokkmokk. Du kan läsa om vilka olika resurser som finns och var du kan vända sig samt om vilka olika orsaker som finns till att barn och unga mår dåligt.

SAGA står för SAmarbete Gemensamt Ansvar för barn och unga i Jokkmokk. Namnet syftar på de aktiviteter i Jokkmokk som ökar samarbete och samordning mellan olika aktörer i Jokkmokk för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt insats. 

Psykisk ohälsa för vuxna 

Vård & Omsorg har ansvar för att personer med psykiska funktionsnedsättningar får det stöd och den hjälp de behöver för att klara sitt dagliga liv.

Boendestöd

Boendestöd är biståndsform som kan ges till personer som har psykisk funktionsnedsättning eller funktionsnedsättning i kombination med drogmissbruk, och som inte klarar av ett eget boende fullt ut. Stödet kan utformas på olika sätt beroende på situation och behov.

Målet är att förbättra livssituationen genom att stödja i eget boende och ge möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhället.

Dagverksamhet

Oasen på Läkargatan 3 i Jokkmokk är en social träffpunkt som vänder sig till personer med psykiskt funktionshinder.

Målet med verksamheten är att ge möjlighet till gemenskap och delaktighet.
Varje år genomförs gemensamma utflykter både några längre resor utanför kommunen och i närområdet för bland annat fiske och grillning.


Publicerad: 2014-07-01 18:07. Ändrad: 2014-07-01 18:07.

Kontakta Oasen

Telefon: 0971-173 43

Relaterat

SAGA