Mål

Målen med vårt kvalitetsarbete är:

Att den enskilde individen ska ha tillgång till information om socialtjänstens insatser för att kunna göra egna val.

Att de som har kontakt med socialtjänsten ska få ett gott bemötande och känna sig delaktiga i utformningen av insatser.

Att rättsäkerheten garanteras.

Att socialtjänstens verksamhet bedrivs med god kvalitet på ett effektivt sätt till lägsta möjliga kostnad.

Att kunna synliggöra och redovisa resultaten av socialtjänstens verksamhet på ett enkelt sätt.


Publicerad: 2014-12-05 12:17. Ändrad: 2014-12-05 12:18.