Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL, 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse senast 1 mars varje år. Den ska göras tillgänglig för alla som vill ta del av den.

Här kan du läsa om hur Jokkmokks kommun arbetat med patientsäkerhet, vad man gjort för att öka patientsäkerheten och vilka resultat man uppnått.
 

Publicerad: 2014-08-27 15:50. Ändrad: 2014-08-27 15:52.