Habitering och rehabilitering

I kommunens ansvar ingår att ge rehabilitering och habilitering samt att tillhandahålla hjälpmedel, till dem som bor i särskilda boendeformer och personer som vistas i kommunens dagverksamheter.

Rehabpersonalen arbetar till stor del konsultativt, det vill säga genom att ge omvårdnadspersonalen instruktioner om varje boendes behov av träning och aktivitet i syfte att återfå eller bibehålla fysiska och psykiska funktioner.

På så sätt kan personalen väva in detta i omvårdnaden och i det naturliga rörelsemönstret s.k. vardagsrehabilitering. Rehabpersonalen ger i viss omfattning individuell träning och behandling.

En stor och viktig del är individuell utprovning av hjälpmedel för att kompensera funktionsnedsättningar. Hjälpmedel har stor betydelse både för den boendes välbefinnande och för personalens arbetsmiljö.


Publicerad: 2014-12-05 12:08. Ändrad: 2014-12-05 12:11.

Kontakta

Britt-Marie Nilsson
Leg. sjukgymnast 
0971-172 84
britt-marie.nilsson@jokkmokk.se

Kontakta

Biståndshandläggare


Marietta Norlén
0971-171 28
e-post: marietta.norlén@jokkmokk.se
Fax: 0971-173 42

Elsa Lindholm-Blind
0971-171 60
e-post: elsa.lindholm-blind@jokkmokk.se

 

Socialchef
Maria Larsson

Relaterat

Norrbottens Läns Landsting

Jokkmokks hälsocentral

Råd om vård dygnet runt

Socialstyrelsen

Nationellt kompetenscentra anhöriga

Ung anhörig

Demenscentrum

Cancerkompisar

 

Socialtjänstens Blogg

Länk till Facebook Jokkmokk