Ersättningar

Anhörigbidrag är ett komplement till hemtjänst då kvalitets- och ekonomikraven uppfylls.

Anhörigbidrag är ett komplement till hemtjänst då kvalitets- och ekonomikraven uppfylls. Anhörigbidrag ska i första hand avse personlig omvårdnad.
När anhöriga vårdar och ger personlig omvårdnad til enskilda personer i hemmet kan anhörigbidrag beviljas.Anhörigbidraget är skattefritt bidrag som betalas ut direkt till den som har vård och omvårdnasbehovet.
Insatsen är ingen allmän rättighet utan ansökan görs hos biståndshandläggaren som gör en utredning och fattar beslut i ärendet.

Närståendepenning
En anhörig som avstår från förvärvsarbete för att vårda en närstående person som är så sjuk att sjukdomen är ett påtagligt hot mot personens liv kan få ersättning från försäkringskassan. Läs vidare på Försäkringskassans hemsida.


Publicerad: 2014-08-11 16:18. Ändrad: 2014-08-11 16:23.