Anhörigstöd

Du som hjälper en närstående kan själv behöva stöd om du känner dig ensam och har svårt att orka med allt ansvar. Syftet med anhörigstödet är att du ska erbjudas den praktiska hjälpen och det stöd som behövs för att underlätta för dig.

Det är viktigt att personer som vårdar närstående får stöd och uppmuntran för de insatser de utför.

Har du frågor, ta kontakt med anhörigsamordnare.


Publicerad: 2014-07-01 18:02. Ändrad: 2014-07-01 18:02.

Kontakta

Anhörigsamordnare
070-484 73 36
kaisa.sandstrom@jokkmokk.se 

Kontakta

Biståndshandläggare


Marietta Norlén
0971-171 28
e-post: marietta.norlén@jokkmokk.se
Fax: 0971-173 42

Elsa Lindholm-Blind
0971-171 60
e-post: elsa.lindholm-blind@jokkmokk.se

 

Socialchef
Maria Larsson

Relaterat

Norrbottens Läns Landsting

Jokkmokks hälsocentral

Råd om vård dygnet runt

Socialstyrelsen

Nationellt kompetenscentra anhöriga

Ung anhörig

Demenscentrum

Cancerkompisar

 

Socialtjänstens Blogg

Länk till Facebook Jokkmokk