Ansvarsfull alkoholservering

Det finns en stark koppling mellan alkohol och våld. Den vetenskapligt utvärderade metoden Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska det restaurangrelaterade våldet.

Ansvarsfull alkoholservering är en metod som syftar till att minska alkoholrelaterade skador och våld i restaurangmiljö. Metoden bygger på ett strukturerat, långsiktigt arbete och består av tre delar:

  • En långsiktig etablerad samverkan mellan kommunen, länsstyrelsen, polisen och restaurangbranschen 
  • En tvådagars utbildning i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal
  • Förbättrad tillsyn och policyarbete

Målet är att minska nöjesrelaterad våldsbrottslighet, främst genom att alkohol inte ska serveras till underåriga eller märkbart påverkade gäster.


Publicerad: 2014-08-11 11:50. Ändrad: 2014-08-11 11:51.