Folköl-egentillsyn

Egentillsyn för försäljning och servering av folköl

Den som säljer folköl eller serverar folköl vid en tillställning skall kontrollera att försäljningen följer alkohollagen. Ett program för egentillsyn bör innehålla följande:

  • Kunskap/utbildning: hur informeras personalen om reglerna för försäljning av folköl
  • Försäljningsansvarig: vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denne för att sköta sin uppgift
  • Information till kunderna: vilka skyltar finns för att informera om åldersgränser för folköl och hur placeras skyltarna i butiken
  • Kassarutiner: vad ska personalen tänka på för att undvika försäljning till underåriga eller berusade personer och motverka langning

Sanktioner

Enligt alkohollagen ska den, som uppsåtligen eller av oaktsamhet säljer öl till den som inte fyllt 18 år eller till någon som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel, dömas för olovlig dryckeshantering till böter eller fängelse upp till sex månader. Kommunen kan förbjuda försäljning och servering av folköl eller ge en varning. Förbud kan ges för antingen sex eller tolv månader, beroende på hur allvarlig förseelsen var.
 
Den som innehar folköl i uppenbart syfte att olovligen sälja dem ska dömas för olovligt innehav av alkoholdrycker. Folköl som finns för försäljning i lokal som inte uppfyller alkohollagens bestämmelser får beslagtas av polismyndigheten. Detsamma gäller om kommunen meddelat förbud att sälja folköl.


Publicerad: 2014-08-06 10:58. Ändrad: 2014-08-06 10:58.

Blanketter och information

Alkohollagen

Blankett egenkontrollprogram