Äldreomsorg

Tryggt att åldras i Jokkmokk

BodarVård och omsorg är en av kommunens viktigaste uppgifter. I Jokkmokks kommun är fler än var fjärde invånare över 65 år.

 

 Målet är att så långt som möjligt ge dig som kommuninvånare tillgång till vård och omsorg på din bostadsort. Insatserna prövas utifrån varje enskild persons behov och görs upp i samråd med den det gäller.

Ansökan om hjälp/boende görs hos bistsåndahandläggare.

Hjälpen kommer till dig

De flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt. För att tillgodose detta önskemål satsar Jokkmokks kommun på social omsorg och hemsjukvård av god kvalitet.
Vård och omsorgs viktigaste uppgift är att ge stöd och hjälp i vardagen när den egna förmågan sviktar. Du får bland annat hjälp med personlig omsorg, städning, tvätt, matlagning i hemmet eller hemkörning av färdiglagad mat, inköp och post- och bankärenden.

Trygghet och god omsorg

Vi erbjuder också stöd till anhöriga, ledsagarservice, korttidsboende och boendestöd. När krafterna sviktar ska det finnas möjlighet att flytta till ett äldreboende där man kan få trygghet och god personlig omsorg.

 


Publicerad: 2014-07-01 18:09. Ändrad: 2014-07-01 18:09.

Kontakta

Biståndshandläggare


Marietta Norlén
0971-171 28
e-post: marietta.norlén@jokkmokk.se
Fax: 0971-173 42

Elsa Lindholm-Blind
0971-171 60
e-post: elsa.lindholm-blind@jokkmokk.se

 

Socialchef
Maria Larsson

Relaterat

Norrbottens Läns Landsting

Jokkmokks hälsocentral

Råd om vård dygnet runt

Socialstyrelsen

Nationellt kompetenscentra anhöriga

Ung anhörig

Demenscentrum

Cancerkompisar

 

Socialtjänstens Blogg

Länk till Facebook Jokkmokk