Verksamhetsområden

Jokkmokk kommun tillhandahåller allmänna vatten- och avloppstjänster inom av kommunfullmäktige fastställda geografiska områden, så kallade verksamhetsområden.

Klicka på länkarna nedan för att se den geografiska utbredningen av Kvikkjokks och Kåbdalis respektive verksamhetsområden.

 

Kvikkjokk vatten

Kvikkjokk spillvatten

Kåbdalis vatten

Kåbdalis spillvatten

 

Enligt ett beslut från kommunfullmäktige (Dnr 355/72-54) utgörs verksamhetsområdena för Jokkmokk, Vuollerim och Murjek i stort sätt av gällande stads- och byggnadsplaner för respektive orter.


Publicerad: 2015-11-04 08:32. Ändrad: 2015-11-04 10:42. Ansvarig: Sara Hellis

Felanmälan Vatten och avlopp

Under kontorstid: 0971-173 12
Efter kontorstid: 0920-22 80 55

Kontakta

VA- och Renhållningsdebiteringen
Carina Boqvist, administratör

0971-172 70
carina.boqvist@jokkmokk.se

 

Socialtjänstens Blogg