Detaljplan för del av Nyborg

fastigheten KYRKOSTADEN 1:969 mfl, inom Jokkmokks kommun.

Status:

Samråd pågår mellan 8:de - 27:de februari 2017

 

 

 Planens syfte

Planen syftar till att möjliggöra förskoleverksamhet inom området. Detaljplanen medger även att området fortsatt kan nyttjas för bostäder eller kontor. 

 Nyborg ortofoto

Planhandlingarna har tagits fram av Jokkmokks kommun under hösten 2016 och början av 2017. Till samrådshandlingarna hör Planbeskrivning och Plankarta.

Planen upprättas med standard planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget 

Om du har synpunkter på förslaget till detaljplan kan du lämna dem skriftligen till Jokkmokks kommun senast den 27:de februari 2017. Synpunkterna skickas till Samhälls- och infrastrukturfunktionen, Jokkmokks kommun, Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk, eller till registraturen@jokkmokk.se. Märk ditt brev eller email med planens diarinr 2016:1124.  


Publicerad: 2017-02-07 15:00. Ändrad: 2017-02-07 15:02.

 

Socialtjänstens Blogg