Pågående detaljplaner

Under projektsidorna till vänster visas nya detaljplaner och framarbetade samråds- eller granskningsförslag. Planer som är ute på samråd eller granskning finns även utställda på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra  Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk.

Aktuella planer:

  • Detaljplan för gamla Gymnastikhallen, del av Kåbdalis S:1 på samråd mellan 2017-04-26 - 2017-05-14.

Publicerad: 2016-09-28 14:23. Ändrad: 2017-04-25 10:29. Ansvarig: Sara Hellis

Sigrid Segerström

Planhandläggare

Telefon: 0971-171 76
Epost:
sigrid.segerstrom@jokkmokk.se

 

Socialtjänstens Blogg