Pågående detaljplaner

Under projektsidorna till vänster visas nya detaljplaner och framarbetade samråds- eller granskningsförslag. Planer som är ute på samråd eller granskning finns även utställda på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra  Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk.

Aktuella planer:

  • Samråd för upphävande av byggnadsplan Porsiedet 1:8 m fl mellan
    2018-05-29 -  2018-06-11.

Publicerad: 2016-09-28 14:23. Ändrad: 2017-04-25 10:29. Ansvarig: Sara Hellis

Ingen persondatasida utpekad