Pågående detaljplaner

Här visas pågående nya detaljplaner och framarbetade samråds- eller granskningsförslag. För närvarande har vi två detaljplaner ute på samråd. Samrådshandlingarna finns även utställda på samhällsbyggaravdelningens anslagstavla, Jokkmokks kommun, Västra  Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk.

Aktuella planer på samråd

  • Förslag till ny detaljplan för del av Nyborg, fastigheten KYRKOSTADEN 1:969 mfl, inom Jokkmokks kommun.Samråd pågår mellan 2017-02-08 – 2017-02-27.

  • Förslag till ny detaljplan för del KVARTERET TRANAN (Kyrkostaden 1:694 m fl) Jokkmokks kommun. Samråd pågår mellan 2017-02-08 – 2017-03-01.


Publicerad: 2016-09-28 14:23. Ändrad: 2017-02-07 14:58. Ansvarig: Sara Hellis

Sigrid Segerström

Planhandläggare

Telefon: 0971-171 76
Epost:
sigrid.segerstrom@jokkmokk.se

 

Socialtjänstens Blogg

Länk till Facebook Jokkmokk