Referenssystem

Referenssystem

Nytt referenssystem i Jokkmokks kommun

Jokkmokks kommun har i januari 2017 bytt geodetiskt referenssystem i plan från RT 90 till SWEREF 99 20 15.

Bytet gör vi för att anpassa oss till vår omvärld. Efter beslut från Lantmäteriet ska ett enhetligt referenssystem SWEREF 99 införas i hela Sverige och nu har även Jokkmokks kommun ändrat sitt geodetiska referenssystem. Koordinater behövs för att alla som sysslar med kartor och mätning ska ha samma referenser. Geodetiska referenssystem är en förutsättning för att ange punkters läge på jordytan.

Övergången till ett enhetligt referenssystem förenklar all framtida insamling och användning av lägesbunden information. Den säkrar utbytbarheten mellan data från olika aktörer på lokal, regional, nationell och även global nivå och reducerar risken för felaktig information i krissituationer. Mätning med modern satellitbaserad teknik som GPS kommer också att ge bättre resultat.

Bytet innebär att Jokkmokks kommun nu kommer att arbeta med koordinater i SWEREF 99 20 15 samt befintligt underlag som anges i koordinaterna RT 90 ska transformeras till SWEREF 99 20 15. Kommunen ska i fortsättningen leverera och ta emot geografiska data med plankoordinater angivna i SWEREF 99 20 15 istället för det äldre systemet RT 90.

I och med bytet är det viktigt att tänka på:

  • Leveranser av geografisk data till Jokkmokks kommun ska från och med januari 2017 ske i SWEREF 99 20 15.
  • Att man vid mätning ändrar instrumentinställningar till SWEREF 99 20 15.
  • Att tydligt märka geografisk data med aktuellt referenssystem SWEREF 99 20 15.

Observera att det i detta skede inte sker någon ändring av referenssystem i höjd utan att höjddata fortsätter att anges i systemet RH70. Ett byte av höjdsystem till det nya nationella höjdsystemet  RH2000 kommer dock troligen att ske i framtiden.

 


Publicerad: 2017-01-26 11:31. Ändrad: 2017-01-26 11:34. Ansvarig: Sara Hellis