Sammanträden 2017

Här finns 2017 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
13 februari 27 februari 28 februari
27 mars 10 april 11 april
29 maj 12 juni 20 juni
11 september  - 25 september
16 oktober 30 oktober 7 november
27 november 11 december 12 december
     
     
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
21 februari 15 februari 26 januari
4 april 26 april 16 mars
30 maj 7 juni 20 april
21 september 30 augusti 15 juni
14 november 25 oktober 29 juni
  12 december 7 september
    28 september
    26 oktober
    14 december
Valnämnden    
     


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2015-08-25 14:28.