Sammanträden 2018

Här finns 2018 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation.

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
15 januari 26 februari 20 februari
12 februari 16 april 19 juni
26 februari 11 juni 25 september
26 mars  29 oktober 20 november
28 maj 10 december  
17 september    
 15 oktober    
 26 november    
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
27 februari 14 februari 26 januari
24 april 11 april 1 mars
12 juni 30 maj 12 april
18 september 29 augusti 17 maj
27 november 3 oktober 13 juni
  28 november 30 augusti
    27 september
    25 oktober
    6 december
Valnämnden    
 19 februari    


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2015-08-25 14:28.