Sammanträden 2017

Här finns 2017 års sammanträdesplan presenterad. Förutom kommunfullmäktige så är kommunstyrelsens och barn- och utbildningsnämndens sammanträden för det mesta öppna för allmänheten. Mer information om nämnderna ligger under fliken politisk organisation.

2017-08-30Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Socialnämnden
13 februari 27 februari 28 februari
27 mars 10 april 11 april
29 maj 12 juni 20 juni
11 september  - 25 september
16 oktober 30 oktober 7 november
4 december  18 december 12 december
     
     
Barn- och utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämden Samhällsbyggarnämden
21 februari 15 februari 26 januari
4 april 26 april 16 mars
30 maj 7 juni 20 april
21 september 30 augusti 15 juni
14 november 25 oktober 29 juni
  12 december 7 september
    28 september
    26 oktober
    14 december
Valnämnden    
     


 


Publicerad: 2015-08-25 14:28. Ändrad: 2015-08-25 14:28.