Samhällsbyggarnämnden

Samhällsbyggarnämnden fullgör kommunens myndighets-, tillsyns- och kontrolluppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, plan- och byggväsendet samt inom räddningstjänsten.

Även övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras inom respektive områden ligger inom samhällsbyggarnämndens verksamhetsansvar.

För bygglovsansökningar och dylikt för att nämnden ska kunna behandla ärendet tidigast på nästa sammanträde gäller följande inlämningstider:
  • 5 januari till nämnd 26 januari
  • 23 februari till nämnd 16 mars
  • 31 mars  till nämnd 20 april
  • 12 maj till nämnd 15 juni 
  • 11 augusti till nämnd 7 september
  • 8 september till nämnd 28 september
  • 6 oktober till nämnd 26 oktober
  • 17 november till nämnd 14 december

Samhällsbyggarnämnden har sju ordinarie ledamöter och sju ersättare.

Ordinarie Ersättare
(S) Anna-Greta Kvickström, ordf (S) Torbjörn Lindgren
(S) Tord Larsson, vice ordf (S) Monika Sjödin
(S) Malin Sundberg (S) Lars-Göran Johansson
(S) Eva Näslund (S) Peter Holmqvist
(Mp) Helen Swartling (Mp) Göte Grahn
(L) Kristin Amundsson (L) Annelie Päiviö
(Sv) Per-Gunnar Harnesk (Mp) Wivi-Anne Mulk

 

 
 

Publicerad: 2015-05-20 13:19. Ändrad: 2015-05-20 13:20.

Kontakta

Anna-Greta Kvickström
Ordförande
anna-greta.kvickstrom@jokkmokk.se

Magnus Sjöström
Bygglovshandläggare
0971-171 72
magnus.sjostrom@jokkmokk.se