Revisorerna

Revisorerna är kommunfullmäktiges kontrollorgan och väljs av kommunfullmäktige. Revisorerna är oberoende nämnderna ska granska hur dessa sköter sin verksamhet och till sin hjälp så har revisorerna sakkunniga biträden.

Revisorerna är idag sex stycken.

(Sv) Viola Engström, ordf
(Fjk) Lennart Hedlin, vice ordf
(Sv) Lennart Albinsson
(S) Gun Ek
(S) Marie-Louise Öhlund, ej kultur- och fritidsnämnden
(S) Karin Köhler, enbart för kultur- och fritidsnämnden

Publicerad: 2015-10-22 09:20. Ändrad: 2015-10-22 09:38.