Ersättare

Kommunfullmäktige har även ett antal ersättare om ordinarie ledamot inte har möjlighet att delta i sammanträdet.

(S) Johan Agetoft (Fjk) Peter Grahn
(S) Lars-Göran Johansson

(Fjk) Maj-Len Andersson

(S) Gabriella Lönngren

(Fjk) Jimmy Enlund

(S) Henry Niva

(Mp) Göte Grahn

(S) Birger Johansson

(Mp) Sylvia Blind

(S) Eva Öhlund

(Sv) Fia Kaddik

(S)  Håkan Norlén

(Sv) Bitte Päiviö Nygård 

(V) Andreas Lindkvist 

(L) Katrin Bagge 

(V) Karin Hövenmark

(L) Annelie Päiviö

 

(M) Birgit Meier Thunborg 

 

(M) Birgit Sandahl 

 

 


Publicerad: 2015-06-16 11:34. Ändrad: 2015-06-16 11:38.