Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att verkställa kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn och ungdom. Barn- och utbildningsnämndens uppgifter omfattar grundskolan, särskolan, förskolan samt fritidsverksamheten.

Barn- och utbildningsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt. Nämnden har att följa de föreskrifter som kan finnas i lag och förordning samt bestämmelserna i barn- och utbildningsnämndens reglemente, vilket fastställts av kommunfullmäktige.

 Inom barn- och utbildningsnämnden finns ett arbetsutkott, bestående av ordförande, vice ordförande samt en ledamot, vars uppgift är att bereda de ärenden som barn- och utbildningsnämnden har att besluta om.

Barn- och utbildningnämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare.

Ordinarie Ersättare
(S) Sven Holmqvist, ordf (V) Andreas Lindkvist
(S) Tord Larsson, vice ordf (S) Gabriella Lönngren
(S) - (S) Monika Lundmark
(S) Johan Agetoft (S) Monika Sjödin
(S) Anna-Karin Jonsson Kvist (S) Marina Eriksson
(Fjk) Jessica Eriksson (Fjk) Peter Grahn
(Mp) - (Mp) Jenny Holmgren
(L) - (L) Anders Olofsson
(M) Annika Holmbom (Sv) Wivi-Anne Mulk

Publicerad: 2015-05-26 16:00. Ändrad: 2015-05-26 16:11.

Kontakta

Sven Holmqvist
Ordförande
sven.holmqvist@jokkmokk.se

Carola Hansson
Sekreterare
0971-171 90
carola.hansson@jokkmokk.se