POSOM

Posom står för Psykosocialt omhändertagande och är en grupp med frivilliga från bland annat Svenska kyrkan, polisen, sjukvården, socialtjänsten och räddningstjänsten.

Gruppen larmas av SOS Alarm vid stora olyckor eller katastrofer för att ge praktiskt stöd och socialt omhändertagande till inblandade eller anhöriga. Det kan vara av stor betydelse att få bearbeta det som har hänt, särskilt i anslutning till själva händelsen. Väntar man för länge med att bearbeta en svår händelse krävs ofta större åtgärder. Hjälpen är frivillig.

Posom-gruppen kan upprätta ett informations- och stödcenter och tar hand om de som behöver hjälp. De skyddar också de inblandade från ytterligare påfrestningar

 
Kontaktperson POSOM-gruppen i Jokkmokk:
 
Gunnar Lundström
gunnar.lundstrom@jokkmokk.se
070-571 29 75
 
POSOM-insats påkallas vanligtvis av räddningsledare.


Publicerad: 2014-07-01 16:56. Ändrad: 2014-07-01 16:57.