Smitta

Sjukdomar sprids på olika sätt, men hygien har ofta stor betydelse för att förhindra smitta. För att minska risken för att blir smittad eller att smitta andra är det bra att:

  • Tvätta händerna ofta med tvål, och alltid innan måltid och efter toalettbesök
  • Täcka för mun och näsa när du nyser eller hostar
  • Undvik täta folksamlingar om det är möjligt
  • Vad noggrann med hygienen om du hanterar livsmedel
  • Om du är sjuk är det bra att stanna hemma, om du inte behöver uppsöka vård

 
Om en epidemi skulle bryta ut är det bra att hålla sig informerad. Information kommer att läggas ut på kommunens hemsida, men du kommer också att kunna söka information via andra myndigheters hemsidor samt radio och tv.
 
Smittskyddsinstitutet
Livsmedelsverket


Publicerad: 2014-07-01 16:39. Ändrad: 2014-07-01 16:41.