Händelser utomlands

När du reser utomlands gör du det på eget ansvar. Om något skulle hända är det bra att vara förberedd och ha information om hur du kan agera.

Inhämta information om de länder eller regioner du planerar att resa i och kontrollera om du behöver ta något särskilt vaccin före avresa. Kostnader för sjukvård i utlandet ersätts inte av staten. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om din hemförsäkring täcker sjukvårdskostnader utomlands eller innehåller reseskydd. Ska du resa till ett EU- eller EES-land har du möjlighet att uppsöka den allmänna sjukvården utan kostnad, men då behöver du ett europeiskt sjukförsäkringskort. Det beställer du från Försäkringskassan före avresan.

Utrikesdepartementet avråder resor till vissa länder, vilket bland annat kan innebära att försäkringar inte gäller. Läs mer om detta på UD: s hemsida.

Ta med dig viktiga telefonnummer och kontaktuppgifter, till exempel till ditt försäkringsbolags larmcentral, ambassader och konsulat och till din bank.

Det kan också vara bra att ha kontaktuppgifter till anhöriga med sig och i telefonen skriva in numret till närmast anhörig under rubriken ICE (In Case of Emergency). Det underlättar för räddningspersonal om du råkar ut för en olycka.

Skulle något hända är det viktigt att hålla kontakt med anhöriga där hemma. Ta kontakt med ditt försäkringsbolags larmcentral. Om du inte själv kan lösa situationen kontakta då svenska ambassaden eller konsulatet i det land du befinner dig. Saknas svensk ambassad eller konsulat kan du vända dig till ett annat EU-lands eller nordiskt lands ambassad eller konsulat. Du har där rätt till hjälp och service på samma villkor som deras egna medborgare.

UD

Försäkringskassan


Publicerad: 2014-07-01 16:33. Ändrad: 2014-07-01 16:33.