Din beredskap

Gemensamt har vi alla ansvar för krisberedskapen i samhället, men vi har också ett personligt ansvar för vår egen och våra näras säkerhet

Att vara medveten om att det ibland inträffar oönskade händelser minskar risken att drabbas av panik när någon oväntat händer. Enskilda individer med egen beredskap hanterar också en kris lättare. Samhällets resurser kommer till en början främst att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

Hur kan du förbereda dig?

Håll dig uppdaterad om vad som händer i samhället gällande risk- och säkerhetsfrågor och följ kommunens arbete med krisberedskap. Nedan finns länkar till flera aktörer som informerar om samhällets krisberedskap, vad du själv kan göra eller hur deras verksamheter agerar vid kris.

Bra att ha hemma:

  • Batteridriven radio och ficklampa samt extra batterier
  • Dunkar för vattenhämtning
  • Stearinljus och tändstickor
  • Campingkök
  • Varm sovsäck

Läs mer om vad du kan göra vid vissa specifika händelser i vänsterspalten.


MSB

Krisinformation

Polisen

DinSäkerhet

Vattenfall


Publicerad: 2014-07-01 16:20. Ändrad: 2014-07-01 16:28.