Social oro

Social oro är ett aktuellt ämne som har fått stor uppmärksamhet i media under året.

Ofta är det upplopp och stenkastning som förknippas med social oro, men det kan även ha koppling till andra orsaker. Jokkmokks kommun deltar i ett nationellt projekt angående social oro, främlingsfientlighet och krisberedskap. Kommunen kommer även i samverkan med övriga kommuner i länet samt Länsstyrelsen att arbeta vidare med frågan. Genom att arbeta med frågan finns goda förutsättningar att förebygga social oro.


Publicerad: 2014-07-01 16:49. Ändrad: 2014-07-01 16:50.