Dricksvattenförsörjning

Kommunen arbetar med att förebygga kriser i dricksvattenförsörjningen.

En risk- och sårbarhetsanalys har genomförts i samarbete mellan gatukontoret, miljökontoret och säkerhetssamordningen. Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen har en plan för hantering av händelser som kan drabba vatten och avlopp genomförts och åtgärdsförslag för att minska sårbarheter inom verksamheten har tagits fram. Gatukontoret arbetar med att genomföra dessa åtgärder.


Publicerad: 2014-07-01 16:50. Ändrad: 2014-07-01 16:51.